Atrazin pri afriških žabah krempljarkah povroča poplno feminizacijo

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Poljedelstvo po svetu zahteva ogromne količine najrazličnejših pesticidov. Eden najbolj razširjenih je aromatski atrazin [1] , ki ga uporabljajo za zatiranje trav in plevela. V Evropi so omenjeno sredstvo že prepovedali saj na bi kontaminiralo vodne vire in povzročalo endokrine motnje. Najbolj negativne vplive ima herbicid na razred dvoživk, prizadane pa lahko tudi ribe, plazilce ter v večjih količinah tudi človeka.

Biolog Tyrone Hayes je zato s kolegi na kalifornijski univerzi izvedel poizkus, kjer so štirideset samcev Afriške žabe krempljarke (Xenopus laevis) 3 leta izpostavljali vplivom atrazina in rezultati so bili šokantni. Trideset žab je postalo kemično kastriranih, nezmožnih razmnoževanja, medtem ko so štirje samci spremenili spol ter bili sposobni reprodukcije kot samice čeprav je bil njihov genski material moški. Kot posledica tega so bili vsi potomci take žabe moškega spola, kar je eden od vzrokov globalnega upadanja populacije dvoživk. Kastriranim samcem je primanjkovalo moškega hormona testosterona zato se jim je zmanjšal reproduktivni nagon in s tem onemogočila konkurenčnost ter možnost preživetja v divjini.

Natančnih povzročiteljev nenavadnega pojava feminizacije in pojava velikega števila hermafroditov še niso odkrili. Predvidevanja pravijo, da bi pri celotnem procesu lahko pomembno vlogo odigrala aromataza. To je encim ki pospešuje nastajanje ženskega spolnega hormona estrogena ter s tem najverjetneje povzroči spremembo samčevih gonad v ovarije.

Personal tools