Biokem2B

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Biokemija

Predmet starega univerzitetnega programa Biokemija, 1. in 2. letnik.

Nosilci predmeta: prof. dr. Brigita Lenarčič (1. letnik); prof. dr. Metka Renko, doc. dr. Marko Dolinar (2. letnik)

V 2. letniku predava v prvem delu zimskega semestra prof. Renkova poglavja iz metabolizma, v drugem delu pa doc. Dolinar molekularnobiološka poglavja.

Predmet ima v 2. letniku tudi 30 h seminarjev.

Razpored tem iz molekularne biologije

Predavanja pri doc. Dolinarju se začnejo predvidoma 24. novembra in bodo potekala po naslednjem razporedu:

24.11.: DNA in podvojevanje
25.11.: Podvojevanje DNA, mutacije in popravljanje mutacij
1.12.: Prepisovanje DNA v RNA pri prokariontih
2.12.: Prepisovanje pri evkariontih in zorenje RNA
8.12.: Aminoacil-tRNA in ribosomi
9.12.: Biosinteza proteinov, usmerjanje in razgradnja
15.12.: Uravnavanje izražanja genov pri prokariontih
16.12.: Kromosomi in uravnavanje izražanja pri evkariontih
22.12.: Tehnologija rekombinantne DNA - osnove
23.12.: Tehnologija rekombinantne DNA - tehnike in uporaba
5.1.: Senzorski sistemi: vonj in okus
6.1.: Senzorski sistemi: vid, sluh in tip
12.1.: Imunski sistem in odgovor proti tujkom
13.1.: Imunoglobulini in imunokemijske tehnike
19.1.: Citoskelet in molekulski motorji
20.1.: Molekulski motorji

Personal tools