Fotokontrola proteinov v živih celicah

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Znanstveniki so odkrili nov način, kako lahko z UV svetlobo uravnavajo dejavnost proteinov v živih celicah. Uravnavali so delovanje transkripcijskega faktorja AP-1, ki se veže na DNA, tako sproži transkripcijo in izražanje genov. Regulacijo vezave AP-1 na DNA so dosegli tako da so v celico uvedli proteinski fragment, skupaj z azobenzensko molekulo, ki je spreminjala konformacijo glede na valovno dolžino svetlobe, kateri je bila izpostavljena. Molekula je bila vezana na proteinski fragment , zato je njena konformacija vplivala na obliko in aktivnost proteinskega fragmenta. Proteinski fragment (peptid) deluje kot inhibitor vezave AP1 na DNA in deluje samo v primeru, ko jekonformacija azobenzenske molekule cis, to pa je pod UV svetlobo. Tako lahko reguliramo izražanje genov s pomočjo UV svetlobe. Možnost fotokontrole ni uporabna samo pri uravnavanju transkripcije, ker proteini s podobno strukturo sodelujejo tudi pri drugih bioloških procesih , kot so: mišično krčenje, virusne infekcije, celična signalizacija,oploditev, ipd. in bi lahko tudi te uravnavali na podoben način.

osnovni članek: Fuzhong Zhang, Katharina A. Timm, Katja M. Arndt, G. Andrew Woolley. Photocontrol of Coiled-Coil Proteins in Living Cells. Angewandte Chemie International Edition, 2010

Personal tools