Fototrofnost proteorodopsina omogoča preživetje morske bakterije med stradanjem

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Proteorodopsini so fotoaktivni retiniliden proteini v morskih bakterija oz. v membrano vgrajene protonske črpalke, ki s premeščanjem protonov po membrani generirajo kemiosmotski potencial. Protonski gradient, ki nastane s premeščanjem protonov omogoča nastanek biološko razpoložljive energije v obliki adenozin trifosfata (ATP).

Preživetje in reprodukcija sta glavni komponenti, ki določata zdravje bakterij. Za morske bakterije so molekularni mehanizmi, ki prispevajo k spreminjanju teh dveh komponent slabo raziskani. Znanstveniki so pri nekaterih bakterijah rodu flavobakterij, ki so vsebovale proteorodopsin (PRS), ugotovili da je rast le teh svetlobno stimulirana. Vendar pa podobni poskusi z nekaterimi drugimi flavobakterijami in bakterijami Ubiquitous SAR11, ki so tudi vsebovale PRS, niso pokazali nobenega vpliva svetlobe na rast bakterij. Ugotovili pa so, da je klub temu PRS pri teh bakterijah bolj izražen v prisotnosti svetlobe.

Te ugotovitve kažejo na to, da bi lahko bil PRS odgovoren za katere druge funkcije. Znanstveniki so se v tem članku osredotočili na vpliv PRS na preživetje morskih bakterij v času stradanja. Eksperimenti so pokazali, da so bakterije, ki so stradale na svetlobi ne le preživele dlje časa ampak so se tudi hitreje odzvale na boljše pogoje za rast, od tistih inkubiranih v temi.

Personal tools