Hemocianin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Hemocianin


Hemocianini so dihalni proteini z večimi podenotami, ki vsebujejo 2 bakrova iona, katera imata pomembno vlogo pri vezavi in prenosu molekule O2. S pomočjo hemocianina dihajo številni organizmi, ki so kompleksno zgrajeni in potrebujejo večjo količine kisika za kar je hemoglobin manj primeren. Hemocianin najdemo v krvi členonožcev, insektov in mehkužcev. Pri pajkih hemocianini vsebujejo tudi do 24 podenot z molekulsko maso 1.704.000 g/mol (molekula kisika ima molsko maso samo 32 g/mol). Število podeenot in molske mase se razlikujejo pri členonožcih, insektih in mehkužcih.

Hemocianini so podobni hemoglobinu vendar imata nekaj opaznih razlik. Hemocianin vsebuje dušik, ogljik in vodik, na sredini pa je baker. Oksidirani baker daje molekuli nežno modro barvo medtem, ko je deoksidirani baker brezbarven. Hemoglobin uporablja za vezavo kisika kovinske ione, ki dajejo krvi značilno rdečo barvo in so pri vezavi kisika bolj efektivni. Hemocianin so bolj komplicirani proteini, ki se ne shranjujejo v celicah, ampak se prosto gibljejo po hemolimfi. Prosto plavajoči hemocianini v hemolimfi omogočijo večjo gostoto le-te in s tem večjo kapaciteto za vezavo kisika. Posledično pa se zaradi velikosti hemocianinov viskoznost hemolimfe zveča in s tem tudi energija za pretok hemolimfe v notranjost telesa.

Hemocianin se uporablja tudi v medicinski stroki kot cepivo, ki pomaga pri premagovanju raka. Hemocianin (ki se uporablja tudi kot cepivo) je močan imunski modulator in pomaga pri bolnikovem imunskem sistemu pri tvorbi protitelesc proti mutiranim peptidom tumorja. Ta protitelesca se povežejo s mutiranim proteinom na tumorju kar povzroči, da telo prepozna tujek in ga skuša uničiti.

Viri: http://sl.wikipedia.org/wiki/Hemocianin ; http://www.hemocyanins.com/ ; http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/InfoNed/blood.html ; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2664531 ; http://www.nyu.edu/projects/fitch/resources/student_papers/nigam.pdf ; http://en.wikipedia.org/wiki/Hemocyanin ;

Personal tools