Kameleonova specifična krinka pred plenilci

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Raziskave so potekale na kameleonu (Bradypodion taeniabronchum), ki je različno spremenil barvo v prisotnosti dveh plenilcev – kače (Dispholidus typus) in srakoperja (Lanius collaris). Plenilca se razlikujeta po vizualnih sposobnostih. Kače so trikromati (imajo tri vrste vidnega pigmenta), ptice pa tetrakromati in imajo zato boljše vizualne sposobnosti. Pri obeh plenilcih je bil vedenjski vzorec kameleonov podoben: skočili so pod vejo in spremenili barvo. Vsi kameleoni so se bolje prilagodili okolju v prisotnosti ptice. To so storili tako, da sta se glava in zgornji del trupa bolje ujemala z okoljem kot spodnji del - posledica zornega kota ptice (gleda plen od zgoraj navzdol). Za takšno vedenje obstaja več razlag. Prva je, da imajo ptice boljšo barvno ločljivost od kač, zato je kamuflaža boljša. Druga, manj verjetna pa je, da so ptice bolj razširjena vrsta in predstavljajo večjo nevarnost plenu kot kače, zato se mora pred njimi bolje zavarovati.

Zanimiva je tudi ugotovitev, da so kameleoni kljub boljši kamuflaži v prisotnosti ptice ostali bolje zaščiteni pred kačo, saj ima ta slabšo sposobnost ločevanja barv. V njeni prisotnosti so se zato slabše prilagodili okolju. Bili so opazno bolj svetli. Eden razlogov je, da kača opazuje kameleona od spodaj navzgor.

Personal tools