Katalaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Katalaza je encim, ki se nahaja v skoraj vseh živih organizmih kateri so izpostavljeni kisiku, ni pa ga pri obligatnih anaerobih-to so tisti organizmi, za katere je kisik toksičen. Pri človeku se nahaja v jetrih.

Znan je predvsem po tem, da katalizira razgradnjo vodikovega peroksida do vode in kisika ter tako ščiti celico pred drugače zanjo toksičnim vodikovim peroksidom. Celokupna reakcija je: 2 H2O2 → 2 H2O + O2. Katalaza ima eno najvišjih pretvorbenih števil med vsemi encimi; ena molekula katalaze lahko razgradi milijon molekul vodikovega peroksida do vode in kisika vsako sekundo. pH optimalno delovanje katalaze pri človeku je okoli 7, pri drugih katalazah pa je pH optimum delovanja lahko med 4 in 11-odvisno od organizma, saj se pri različnih organizmih razlikujejo.

Katalaza je tetramerni protein sestavljen iz štirih polipeptidnih verig, vsak monomer je iz več kot 500 aminokislinskih ostankov in ima primarno, sekundarno, terciarno in kvartarno strukturo. Vsak od štirih monomerov ima vključeno po eno molekulo hema. Uvrščamo ga v razred encimske klasifikacije imenovan oksidoreduktaza.

Katalaza je bila prvič opažena leta 1818, ko je Louis Jacques Thénard, ki je odkril H2O2 (vodikov peroksid), predlagal , da je razgradnja vodikovega peroksida povzročena zaradi nje.

Katalaza se uporablja v prehranski industriji za odstranjevanje vodikovega peroksida iz mleka za sirne izdelke. Uporablja se tudi v ovitkih za hrano, da prepreči oksidacijo določene hrane. Prav tako se uporablja v tekstilni industriji za odstranjevanje vodikovega peroksida iz vlaken in tako zagotovi, da materiale ne vsebujejo peroksidov.

Slike

Slika Katalaze: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Catalase_Structure.png

Viri:

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Catalase
  • http://sl.wikipedia.org/wiki/Katalaza
  • http://www.fkkt.uni-lj.si/attachments/dsk7828/movz-vaje-skripta.pdf
  • Personal tools