Kem-1

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Študij kemije na 1. stopnji

Na tej strani so samo povezave do tistih predmetov, ki imajo svoje spletne strani ali svoj wiki. Za splošne opise si oglejte splošni predmetnik in povezave na njem.
Vsi predmeti imajo po 5 kreditnih točk (ECTS = KT), kar ustreza ~150 uram dela (kontaktne ure, priprava poročil, seminarjev in študij za izpit). Izjema je diplomsko delo v 6. semestru, ki ima 15 KT, kar ustreza ~450 uram dela.

Contents

1. semester

(1) izbirate lahko med predmeti Uporaba IKT v naravoslovju in tehniki, Angleščina, Podjetništvo, Športna vzgoja, ali izbirnimi predmeti drugih programov

2. semester

 • Matematika II
 • Fizika II
 • Anorganska kemija
 • Praktikum iz splošne in anorganske kemije
 • Zgradba in lastnosti trdnin
 • Analizna kemija I

3. semester

 • Analizna kemija II
 • Praktikum iz analizne kemije
 • Organska kemija I
 • Fizikalna kemija I
 • Struktura atomov in molekul
 • Splošni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Uporaba IKT v naravoslovju in tehniki, Angleščina, Podjetništvo, Športna vzgoja, ali izbirnimi predmeti drugih programov

4. semester

 • Organska kemija II
 • Praktikum iz organske kemije
 • Fizikalna kemija II
 • Praktikum iz fizikalne kemije
 • Biološka kemija- seminar
 • Strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Anorganska sinteza, Sintezna organska kemija, Kemija okolja, Praksa v industriji, ali izbirnimi predmeti drugih programov

5. semester

 • Organska kemija III
 • Organska analiza
 • Instrumentalne metode
 • Strokovni izbirni predmet (1)
 • Strokovni izbirni predmet (1)
 • Strokovni izbirni predmet (1)

(1) izbirate lahko med predmeti Praksa v industriji, Kemija za trajnostni razvoj, Anorganska kemija II, Praktični pristopi v analizni kemiji, Principi zelene kemije, Kemija heterocikličnih spojin, Fizikalna kemija tekočin in raztopin, Površinska in koloidna kemija, Makromolekularna kemija, ali izbirnimi predmeti drugih programov

6. semester

 • Spektroskopija
 • Instrumentalna analiza
 • Praktikum iz instrumentalnih metod in instrumentalne analize
 • Diplomsko delo
Personal tools