MOVZ vaje

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Vaje pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju

Asistenti: Zaradi velikega števila študentov bo pri izvedbi sodelovalo več sodelavcev Katedre za biokemijo.

Razpored vaj: Urnik in sestava skupin sta objavljena na (e-)oglasni deski. Vaje se začnejo v drugem tednu oktobra in potekajo skozi pet tednov, po tri šolske ure vsak teden.

Zasnova in izvedba: Vaje potekajo v študentskem laboratoriju Katedre za biokemijo na Cesti v Mestni log 88a, 2. nadstropje. Do nas se pripeljete z avtobusom št. 1; izstopite na predzadnji postaji v Mestnem logu.

Vaje obsegajo 15 ur in bodo zajemale različne tehnike in tipe molekul. Navodila za izvedbo z uvodnimi razlagami (~45 strani v formatu PDF) bodo na voljo do 5. oktobra. Na vaje nosite natisnjeno verzijo. Praktičnemu delu (razen pri 1. vaji, kjer si bomo ogledali in obravnavali večje število mikroskopskih preparatov kot projicirane slike) bo sledila interpretacija rezultatov in odgovarjanje na vprašanja. Vse to boste morali opraviti na vajah in odgovore oddati pred odhodom z vaj. Asistenti bodo ta (poenostavljena) poročila pregledali in ocenili.

Udeležba na vajah je obvezna in jo bodo asistenti preverjali. Odsotnost z vaj je možna samo ob predložitvi zdravniškega potrdila o nezmožnosti za opravljanje vaj in samo enkrat. Če manjkate več kot enkrat (opravičeno), boste morali manjkajoče vaje nadoknaditi v času semestrskih počitnic, hkrati pa to pomeni, da ne boste mogli izpita opravljati v prvem roku.

Pravilna izvedba vaj, povzemanje rezultatov in odgovori na vprašanja vam skupaj lahko prinesejo do 10 točk (10 % končne ocene predmeta). Razen tega bo snov vaj treba znati tudi na kolokviju. Glede termina se boste dogovorili z asistenti. Pravilni odgovori na vprašanja z vaj bodo prinesli do 15 točk (od 100 možnih za ves predmet). Pogoj za pristop k izpitu je doseženih vsaj 40 % točk na kolokviju.

Teme vaj

  • Značilnosti celic, tkiv in organov
  • Razbijanje bakterijskih celic in analiza lizatov
  • Določanje vsebnosti proteinov
  • Elektroforezno ločevanje proteinov po velikosti
  • Značilnosti encimsko kataliziranih reakcij
  • Izolacija in denaturacija DNA
Personal tools