Manjše količine amilina so povezane z nizko mineralno kostno gostoto pri ženskah z anoreksijo nervozo

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Anoreksija nervoza (AN) je bolezen, za katero je značilna ekstremno nizka telesna teža zaradi zmanjšanja vnosa hranil. Nizka telesna teža je pri osebah z AN povezana med drugim tudi z nizko mineralno kostno gostoto (BMD- bone mineral density). Kar do 90% žensk z AN ima osteopenijo. Osteopenija je predhodnica osteoporoze. Pomeni začetno zmanjšanje mineralne kostne gostote.

Na medicinski šoli na Harvardu v Bostonu so v raziskavi predpostavili, da poleg nekaterih že dokazanih vplivov na BMD pri ženskah z AN vpliva na nizko mineralno kostno gostoto tudi količina amilina, GIP in GLP-2 hormona. Amilin je peptidni hormon, ki ga izločajo beta celice trebušne slinavke. Zavira izločanje glukagona, upočasnjuje praznjenje želodca in pošilja v možgane signal sitosti. Spodbuja tvorjenje kosti in zmanjšuje njihovo resorpcijo preko osteoklasti in osteoblasti. GIP je peptidni hormon, za katerega je značilno, da zavirata resorpcijo kosti. GLP-2 je 33-AK peptid, ki se izloči po zaužitju hrane in poveča črevesne funkcije, zmanjša okvaro kosti in izboljša presnovo.

BMD so merili na vratu stegnenice, PA hrbtenici, hrbtenici na boku in na kolku. Rezultati analize so pokazali, da obstaja povezava med nivojem amilina in mineralno kostno gostoto. To pomeni, da je amilin lahko neodvisen napovedovalec nizke kostne gostote in ga lahko povežemo z izgubo mineralne kostne gostote pri tej populaciji, kajti vse to prispeva k nastanku osteopenije in osteoporoze pri ženskah z anoreksijo nervozo. Raven GIP ali GLP2 pa glede na pridobljene meritve in podatke ne moremo povezati z izgubo BMD. Vzrok ni znan, potrebne bi bile namreč dodatne raziskave.

Personal tools