Mulekoli

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Molekula je neodvisen nevtralni delec, ki je sestavljen iz dveh ali več atomov istega ali različnih elementov in lahko obstaja neodvisno od drugih delcev.

Personal tools