Odstranjevanje peptida Aß preprečuje toksičnost in spodbuja njegovo razgradnjo in vivo

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Od nevrodegerativnih boleznih, ki so povezane z napačnim zvijanjem proteinov in kopičenjem, je Alzheimerjeva bolezen najpogostejša. V raziskavi so raziskovalci iz Cambridgea pokazali posledice spreminjanja ravnovesja za beta amilodnega peptida(Aβ), s pomočjo vezave proteina ZAβ3.

Ta vezava odstrani skupke peptidov ter preprečuje njihovo kopičenje. Študije z ZAβ3 in njegovim dimerom (ZAβ3)2 na Aβ42 v možganih od Drosophila melanogaster so pokazale, da zmanjšuje nevrotoksične učinke.

Podrobnejše biofizikalne študije poudarjajo dinamično naravo skupkov Aβ in razkrijejo, da ZAβ3 ne le zavira začetno združenje monomerov Aβ v oligomere ali vlakna, temveč tudi disociira vnaprej oblikovane oligomerne skupke ter amoloidna vlakna. Toksične učinke peptidih skupkov in vivo je torej mogoče odpraviti z odstranitvijo hidrofobnih regij v monomernih peptidih, tudi če so ti zelo nagnjeni k združevanju.

Personal tools