Oksilipini

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Oksilipini

Oksilipini so spojine, ki nastanejo iz nenasičenih maščobnih kislin po poti, ki vključuje oksidacijo lipidov, ter z encimsko ali hemsko potjo. Pot lipoksigenaze (LOX) pokriva vse katalizirane reakcije in kasnejše poteke, kateri vodijo do različnih skupin oksilipinov. LOX katalizira regionalno- in stereo- določeno prenašanje kisika v PUFA, ki vsebuje (1Z, 4Z)-pentadien sistem. Lipoksigenaze predstavljajo veliko gensko družino iz železa brez hema, ki vsebuje dioksigenazo. Pretvorba 9-LOX kot tudi 13-LOX produktov s specifičnostjo encimov za enega od teh produktov je vodila do koncepta, da oksilipini nastanejo v 9-LOX in 13-LOX poteh.

Hidroperoksidi maščobnih kislin hidroksi, okso, epoksi ali keto maščobne kisline, aldehidi, rastlinski hormoni so vključeni v oksilipinske cvetoče rastline. V večini primerov je prvi korak, v biosintezi oksilipinov, sestava hidroperoksidnih maščobnih kislin z encimsko ali hemijsko potjo-oksidacijo. Nastali produkti so zelo radioaktivni in se hitro razgradijo z delovanjem encimskih sistemov (kisik je vključen v položaju C9 in C13) ali učinkom radikalov, ki nastajajo v celicah kot posledica oksidativnega stresa v teh sestavinah, izredne biološke aktivnosti. Oksilipini imajo pomembno vlogo v obrambnem mehanizmu rastlin na stres. Domnevajo, da ti metaboliti razen obrambe nimajo druge funkcije. Oksilipini nastanejo v mehanizmih, katere sprožajo stresni dejavniki. Nižji aldehidi, alkoholi in njihovi estri (C6 in C9 spojin), ki so nastali z delovanjem hidroksiperoksid liaze na eni od vej metabolične poti oksilipinov se imenujejo "green leaf" metaboliti.

Viri

  • Wasternack, C. (2006). Oxylipins: biosynethesis, signal transduction and action. V P. Hedden, S. G. Thomas (ur.), Plant hormone signaling (str. 185-223). Oxford, UK, Ames, Iowa: Blackwell Pub.
  • Lazarević, J. (2011). Hemotaksonomski značaj konstituenata etarskih ulja: hemometrijski pristup. Doktorska disertacija, Niš, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet.

Zunanja povezava

Personal tools