Oranžna koruza obljublja zmanjšanje slepote in smrti pri otrocih

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Raziskovalci ameriške univerze Purdue so ugotovili, da zmanjšanje ali povečanje funkcij novo odkritih genov v koruzi lahko poveča vsebnost vitamina A in ima pomembne posledice za zmanjšanje slepote in umrljivosti pri otrocih.

Namen raziskave je bil ustvariti boljše linije oranžne koruze. Oranžna barva prihaja iz relativno višje ravni karotenoidov, od katerih je en β-karoten. Le-ta se med prebavo pretvarja v vitamin A. Vsako leto zaradi pomanjkanja vitamina A oslepi 250.000 do 500.000 otrok. Zato bi s povečanjem β-karotena v žitnih zrnih, kot je koruza, pripomogli k obvladanju teh pomanjkljivosti v državah v razvoju.

Večina β-karotena, proizvedenega v koruzi, se pretvori v druge karotenoide (predvsem v zeaksantin in β-kriptoksantin) to pa lahko precej ali pa v celoti zmanjša njegov delež. Ugodni šibki aleli gena β-karoten hidroksilaze 1 (crtRB1) upočasnijo ta proces pretvorbe, posledica pa je nabiranje β-karotena. Nasprotno pa močni aleli, ki povečajo proces hidroksilacije, povzročijo, da nastane več zeaksantina. Zeaksantin je mikrohranilo, ki ščiti rumeno pego pred degeneracijo, ki je glavni vzrok slepote pri ljudeh, starejših od 55 let; pri zahodnih industrializiranih narodih. Ugotovitve so zato spodbudne za reševanje problematike v razvitih državah in državah v razvoju. Eno različico gena, bi tako lahko uporabili za povečanje vsebnosti zeaksantina za prebivalstvo v ZDA, in drugačno različico za povečanje β-karotena za potrebe držav v razvoju.

Personal tools