Peroksidaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Peroksidaza je encim iz skupine oksidoreduktaz. Katalizira oksidacijo substrata, pri čemer se reducira vodikov ali organski peroksid: donor + H2O2 = oksidiran donor + 2 H2O

Po zgradbi je protein, katerega prostetična skupina je hem. Na Fe ion v profirinskem obroču je vezan histidin, preostalo prosto mesto v oktaedru okoli Fe pa je aktivno mesto encima, kamor se veže peroksid.

Peroksidaza se uporablja kot indikator v imunologiji, saj je živo obarvana v bližnji UV svetlobi in je relativno stabilna. Lahko jo vežemo na protitelesa in tako lociramo makromolekule, na katere se protitelesa vežejo.

Najbolj raziskana je peroksidaza v hrenu (pogosto označena s HRP)


Viri

Principles fo Biochemistry, A.L.Lehninger, Worth Publishers, 1982

Molecular Biology of the Cell, B. Alberts ..., Garland Publishing, 1989

Chemwiki - Horseradish Peroxidase

Worthington-biochem - Peroxidase

Personal tools