Povečanje specifičnih izooblik palladina v tumorjih trebušne slinavke

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Duktalen adenokarcinom trebušne slinavke (PDA), je smrtna bolezen z značilnim vzorcem zgodnjih metastaz. Kljub napredku na področju diagnostike raka trebušne slinavke ga še vedno pri večini bolnikov odkrijejo prepozno, ko ni več odstranljiv. Zgodnji klinični znaki raka trebušne slinavke so nejasni in ti pogosto pripomorejo k zakasnitvi postavitve diagnoze. Značilni simptomi se običajno razvijejo šele takrat, ko prične tumor vraščati v sosednje organe ali ko povzroči obstrukcijo.

Slaba prognoza adenokarcinoma trebušne slinavke, je usmerila iskanje za identifikacijo napačnih signalnih poti, ki prispevajo k razvoju, rasti in invaziji te bolezni, s končnim ciljem razvoja novih diagnostičnih biomarkerjev in učinkovitim ciljnim zdravljenjem. Nazadnje se je izkazalo, da bi lahko bil kandidat za biomarker protein palladin, ki je v citoskelet sestavljen protein in obstaja v večih izooblikah. Dve glavni izoobliki palladina obstajajo v tumorjih trebušne slinavke: 65 kDa in 85-90 kDa. PDA izraža pretežno 85-90 kDa izoobliko palladina, medtem ko običajna trebušna slinavka in ne-PDA tumorji izražajo 65 kDa izoobliko. Prav tako so z raziskavami pokazali, da se čezmerno izražanje palladina pojavlja predvsem v fibroblastih, ki so povezane s tumorji, in ne v neoplastičnih epitelijskih celicah človeškga tumorja trebušne slinavke. Torej lahko ima palladin potencialno uporabo v zgodnjem diagnosticiranju PDA in je lahko zelo pomemben pri razumevanju metastatskega vedenja.


Osnovni članek: Goicoechea, M. S. et al. Isoform-Specific Upregulation of Palladin in Human and Murine Pancreas Tumors. PloS ONE, april 2010, Volume 5, Issue 4, e10347

Personal tools