Protein A

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Protein A je protein celične stene bakterije Staphylococcus aureus. Zanj je značilno, da se veže na imunoglobuline G (IgG) iz različnih vrst sesalcev in tudi na nekatere IgM in IgA. Veže se na regijo Fc imunoglobulinov in to na težki verigi. Rezultat te vrste interakcije je, da se v serumu bakterije vežejo na IgG na napačno mesto, zato ne pride do normalne opsonizacije in fagocitoze. Protein A kodirajo geni spa.

Za raziskovalno ali diagnostično delo na protein A pogosto vežejo druge molekule, kot so fluorescirajoča barvila, encimi, biotin, koloidno zlato ali radioaktivni jod, pri tem pa se vezavno mesto za protitelo ne spremeni.

Rekombinantni protein A proizvajajo v bakteijah Escherichia coli za izolacijo molekul IgG, pa tudi za raziskave s področja biologije in imunologije. Pri izolaciji izvajajo strogo kontrolo kakovosti, da bi dobili rekombinantni protein A s čistočo več kot 98 %. Rekombinantni stafilokokni protein A, proizveden v E. coli, je neglikoliziran in ima molekulsko maso 40-60 kDa. Rekombinantni protein A vsebuje 6 IgG-vezavnih regij.

Protein A se z veliko afiniteto veže na človeška imunoglobulina IgG1 in IgG2, kot tudi na mišja IgG2a in IgG2b. Z zmerno afiniteto pa se veže na človeške IgM, IgA, IgE, kakor tudi na mišja IgG3 in IgG1.

Kot patogen uporablja Staphylococcus aureus protein A, skupaj z množico drugih proteinov in površinskih dejavnikov, da ji pomaga preživeti in povečuje virulentnost. Protein A zavira požiranje bakterij s fagociti in deluje zavajajoče za imunski sistem. Mutanti Staphylococcus aureus, ki jim primanjkuje proteina A, se učinkoviteje fagocitirajo v pogojih in vitro in pri okužbi so manj virulentni.


Viri:

- http://www.prospecbio.com/Protein_A_10_174/

- http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_a
Personal tools