Ribonukleaze

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ribonukleaze (krajše RNaze), ki spadajo v družino nukleaz, so encimi ki katalizirajo hidrolizo fosfodiestrske vezi v RNA. Njihova običajna biokemijska vloga v celicah je kataliza razgradnje poškodovane ali postarane RNA v procesih, ki so potrebni za splošno vzdrževanje reda v celici [1]

Mehanizem deluje v dveh korakih (glej sliko). 1. korak je odstranitev vodikovega atoma na 2'-kisiku, kar pripelje do tega, da se kisikov atom veže na fosfatno skupino, kar prekine fosfodiestrsko povezavo. 2. korak je vezava vode na fosfatno skupino, kar pripelje do ponovne vzpostavitve fosfatne skupine na mestu 3' in hidroksilne skupine na mestu 2'.

Še tako preprosti organizmi vsebujejo RNaze različnih tipov, kar kaže na njihovo pomembno vlogo znotraj celice, saj imajo te pomembno vlogo pri razgradnji odvečne RNA, kot tudi pri zorenju RNA. Poleg tega RNaze igrajo ključno vlogo pri obrambi proti RNA-virusom.

RNaze spadajo med najbolj raziskane encime današnjega časa. RNaza tipa A je bil eden prvih proteinov, ki so mu pravilno določili zaporedje aminokislin, bil pa je tudi eden prvih ki so mu z rentgensko difrakcijo določili tridimenzionalno strukturo. [2]

Viri

  • [1] Rodney Boyer: Temelji biokemije, Študentska založba, 2005, stran 264-265

Zunanje povezave

Personal tools