SOLINE18

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

V letu 2018 poteka na Katedri za biokemijo projekt v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja, kjer študentje raziskovalno delujejo na problematiki gospodarskih družb. S podjetjem Soline, pridelava soli in Nacionalnim inštitutom za biologijo, Morsko biološko postajo, sodelujemo pri projektu Mikroorganizmi petole in solinskega blata iz Sečoveljskih solin - SOLINE18. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Gre za 5-mesečni projekt (april - julij 2018), ki vključuje dva pedagoška mentorja, dva delovna mentorja iz sodelujočih organizacij in 7 študentov: 5 biokemikov, 1 kemik in 1 mikrobiolog. Predvidene aktivnosti so:

  1. Vzorčenje slanice in vzorčenje petole, morskega in solinskega blata v času konciranja in v dveh nadaljnjih časovnih točkah, ki jih bomo izbrali glede na postopen dvig slanosti v kristalizacijskih bazenih (ena sredi kristalizacije, ena proti koncu).
  2. Mikroskopska analiza blata, določitev skupin mikroorganizmov in ocena njihove pogostosti.
  3. Kemijske analize slanice in petole, predvsem ugotavljanje deleža raztopljenega organskega ogljika in biogenih elementov (CHNS).
  4. Izbor metode, izvedba postopka in optimizacija izolacije DNA iz blata in petole ter kvantifikacija celokupne DNA (večina dela na fakulteti, delno na MBP/NIB).
  5. Določitev stabilnosti DNA v solinskem in morskem blatu.
  6. Osamitev cianobakterije Coleofasciculus chthonoplastes iz sedimenta in preverjanje delovanja antibiotikov na neželene mikrobe.
  7. Gojenje cianobakterije Coleofasciculus chthonoplastes in zelene alge Dunaliella salina v laboratorijskih pogojih in spremljanje morebitnih prilagoditev na povišano koncentracijo soli, povečano obsevanje in temperaturo ter spremljanje morebitne sedimentacije.
  8. Določitev protimikrobnega delovanja solinskega blata v različnih časovnih obdobjih na osnovni nabor mikroorganizmov (grampozitivne bakterije, gramnegativne bakterije, enocelične glive).

Študenti preverjajo uporabnost metod in jih optimizirajo za delo z vzorci, zbranimi na področju Sečoveljskih solin.

Personal tools