Sodelovanje med novim himeričnim endolizinom in oksacilinom ščiti pred okužbo z na meticilin odpornim Staphylococcus aureus

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Staphylococcus aureus je bakterija iz rodu stafilokokov. Ta bakterija je povzorčitelj tako kožnih kot tudi drugih bolezni (pljučnica, meningitis...). Za zdrave ljudi ni tako nevarna, kot za tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Ker je Staphylococcus aureus tudi eden glavnih povzročiteljev bolnišničnih okužb in je tudi že razvil odpornost na antibiotike (imenujemo ga MRSA - methicillin resistant Staphylococcus aureus), zato je okužba z njim lahko velik problem.

Bakterije pa lahko uničimo tudi z bakteriofagi. To so virusi, ki bakterijo okužijo in uničijo. Bakteriofag, ki so ga umetno ustvarili za zdravljenje MRSA, sodi v skupino endolizinov (ti se pritrdijo na celično steno in cepijo vezi v njej, s tem pa povzročijo razpad celice). Umetno ustvarjeni endolizin je bil ustvarjen tako, da so združili dve različni domeni (vezavno - za vezavo na celično steno in katalitično - za katalizo hidrolize celične stene) za Staphylococcus aureus endolizinov. Tako dobljeni endolizin so poimenovali ClyS (chimeric lysin for stapphylococci - himerični endolizin za stafilokoke). Njegove dobre strani so, da je zelo aktiven na Staphylococcus aureus, topen v vodi in ima dober sistem za izražanje genov.

Da je ClyS učinkovit proti MRSA tako sam, kot v sodelovanju z oksacilinom so potem preverili še s poskusi na laboratorijskih miših. Rezultati teh poskusov so bili zelo spodbudni, saj je večina miši okuženih z MRSA preživela, če so jih zdravili z ClyS.

Personal tools