Sulfotransferaze

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

SULFOTRANSFERAZE


Sulfotransferaze so encimi, ki katalizirajo proces prenosa sulfatne funkcionalne skupine iz donorske molekule na akceptorsko molekulo (največkrat gre za alkohol ali amin).

Sulfatacija (prenos sulfatne skupine) je posttranslacijska modifikacija, ki lahko poteče na proteinih, steroidih, hormonih in živčnih prenašalcih. Sprememba se odraža v spremenjenih kemijskih, fizikalnih in bioloških (funkcionalnih) značilnostih. Sulfatacija je pomemben kemični proces, ki se odvija tako v preprostejših organizmih (bakterijah) kot tudi v bolj kompleksnih (npr. človek) in je ključen za procese kot so celična komunikacija, celična rast in celična obramba. Sulfotransferaze so glavni aparat za sintezo sulfatnih estrov. Najbolj pogosta sulfatna donorska molekula je 3'-fosfoadenozin-5'-fosfosulfat [1](PAPS - [2]).

V človeškem organizmu se nahaja 48 sulfotransferaz (nekaj jih lahko najdete tu - [3]), glede na njihovo subcelično lokacijo pa jih lahko razdelimo na dve skupini: citosolične (proteini, ki se prosto gibljejo v citosolu) in membranske (proteini, ki so zasidrani v membrani Golgijevega aparata). Membranske sulfotransferaze sodelujejo pri posttranslacijski modifikaciji makromolekul – ogljikovih hidratov, lipidov in proteinov, medtem ko citosolične sulfotransferaze zadolžene za sulfatacijo endogenih in eksogenih spojin.


Viri:

Chapman E, Best MD, Hanson SR, and Wong CH (2004) Sulfotransferases: structure, mechanism, biological activity, inhibition, and synthetic utility. Angew Chem Int Ed Engl 43: 3526–3548.

Negishi M, Pedersen LG, Petrotchenko E et al. (2001). "Structure and function of sulfotransferases". Arch. Biochem. Biophys. 390 (2): 149–57. doi:10.1006/abbi.2001.2368.PMID 11396917

Rath VL, Verdugo D, Hemmerich S (2004). "Sulfotransferase structural biology and inhibitor discovery". Drug Discov. Today 9 (23): 1003–11. doi:10.1016/S1359-6446(04)03273-8.PMID 15574316

Personal tools