Talk:Epigenetske spremembe in debelost

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Epigenetske spremembe in debelost - uvod; vpliv metilacije; na razmerje med metiliranimi in nemetiliranimi geni vplivajo različni faktorji: Kristina Bremec

Genetsko vtisnjenje; Prader-Willijev sindrom: Petra Gorečan

Energijska bilanca; pogled v prihodnost: Špela Umek

Personal tools