Talk:Metilacijski sistem pri bakterijah

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Sumeja Kudelič: Uvod, Zgrdba metiltransferaz, Delovanje metiltransferaz, ki niso del restrikcijsko-metilacijskega sistema

Maks Kumek: C5 metilacija, Eksociklične metiltransferaze, Obračanje baz

Maja Škof: Metiltransferaze restrikcijsko-modifikacijskih sistemov (R/M sistemi), Regulacija R/M sistemov

Personal tools