Talk:Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Matja Zalar: Vpliv RNAi v tumorskih celicah, Potencialne tarče zdravljenja, Razvoj terapevtikov

Tamara Marić: Princip delovanja terapevtikov

Andreja Bratovš: miRNA kot pomoč pri diagnosticiranju raka, Ovire pri zdravljenju raka z RNAi

Personal tools