Talk:Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Urška Zagorc: Horizontalni prenos genov

Nika Mikulič Vernik: Imunski sistem CRISPR/Cas, Raziskava o vplivu vmesnika na odpornost bakterije Streptococcus thermophilus

Anja Tavčar: Raziskava o vplivu na omejitev horizontalnega prenosa genov s pomočjo CRISPR pri bakterijah Staphylococcus

Personal tools