Talk:Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Nika Boštic: Uvod, Metilacija DNA, Odsotnost prepoznavnih mest, Bakteriofag λ

Sonja Gabrijelčič: Bakteriofag T4

Tadej Medved: Bakteriofag T7 (in vsa podpoglavja), Bakteriofag T3

Personal tools