Toksičen učinek na DNA pri pogostem in občasnem kajenju marihuane ter tobaka

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Da kajenje tobaka škoduje zdravju, je splošno znano dejstvo. Škodljivih učinkov kajenja marihuane pa se mnogi ne zavedajo, kar kaže tudi porast njene uporabe, predvsem med mladimi (anketa, narejena v Kanadi). Marihuano je velikokrat obravnavana kot produkt narave, katere kajenje ne škoduje v taki meri kot kajenje tobaka.

Namen raziskave je primerjava škodljivosti izpostavljanja dimu obeh substanc na ravni celice. Celice so izpostavili dimu, pri tem pa so merili toksičnost, mutagenost (uporabili so bakterije vrste Salomnella) ter vpliv na jedrca in kromosome na stopnji citoplazemske delitve. Ugotovljeno je bilo, da je dim marihuane bolj toksičnen ter mutagen kot tobačni dim, vendar pa tobak povzroča več okvar na kromosomih in DNA. Da bi bili podatki primerljivi z dejanskim stanjem, so upoštevali tipične navade pri kajenju tobaka in marihuane. Kljub temu, da dim tobaka in marihuane vsebuje podobne spojine, se precej razlikujeta v farmakoloških lastnosti.

Do zdaj vpliv kajenja marihuane na zdravje še ni povsem raziskano, zato so različna mnenja o škodljivosti. Podatki o škodljivosti kajenja marihuane so pomoč zdravstvenim organizacijam, pri komuniciranju in ozaveščanju uporabnikov marihuane. (http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/tx9000286?cookieSet=1)

Personal tools