Tubulin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Vsebina


Tubulin spada v družino globularnih proteinov. Molska masa molekule tubulina je okoli 55 kilo Daltonov. Poznamo več vrst tubulina: α tubulin, β tubulin: Sta najpogostejši vrsti tubulina. Njuni dimeri se v strukturi mikrotubulov vežeta na gvanozin trifosfat (GTP) . Tubulin β razreda III je podenota tubulina β ki je v živčnih celicah in se uporablja kot identifikator za živčne celice Delta (δ) in epsilon (ε) tubulin: Nahajata se v centriolih in sta verjetno pomembna pri tvorbi delitvenega vretena pri mitozi. Obe podenoti sta slabo raziskani. γ tubulin : Gama tubulin je pomemben pri formiranju novih mikrotubulov in pri polarni orientaciji mirkotubulov. Primarno ga najdemo v centrosomih, saj so ta območja najbolj polna mikrotubulske nukleacije. V teh organelih najdemo več gama tubulina in drugih proteinskih molekul, ki so v kompleksih imenovanih gama tubulinski krožni kompleksi (vsebuje 10 – 13 molekul γ tubulina).


http://www.rndsystems.com/molecule_detail.aspx?m=2222


Viri


http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/part1/microtub.htm#tubulin

http://www.nature.com/nature/journal/v391/n6663/abs/391199a0.html

Personal tools