User:MDolinar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je.

Najprej sem predaval Tehnologijo rekombinantne DNA, ki sem ji pravil 'moj predmet', molekularnobiološki del Biokemije (za študente biokemije in kemije) in vodil seminar pri tem predmetu (za biokemike), predaval pol Bioloških membran in vodil seminarje, če je bilo dovolj vpisanih, pa sem nekaj časa vodil še pol vaj iz Kemije in biokemije živil. Po bolonjski reformi sem par let predaval Molekularne osnove ved o življenju (za študente kemije in kemijskega inženirstva).

Trenutno (2018/19) samo še predavam biokemikom in vodim nekatere seminarje. Zdaj so 'moji predmeti' Molekularna biologija (2. letnik), Molekulsko kloniranje (3. letnik), Tehnologija DNA (1. letnik 2. stopnje), Sintezna biologija (2. letnik 2. stopnje) in Molekularna biotehnologija (izbirni predmet na 2. stopnji).

Sem precej natančen glede biokemijske terminologije in sodelujem pri terminološki komisiji Slovenskega biokemijskega društva. Če sem v komisiji za oceno in zagovor zaključne naloge, obračam stavke in popravljam vejice ;-)

Pisal sem blog Nove biologije, na katerem sem sem in tja razložil, da kakšna stvar v (molekularni) biologiji ni taka, kot se zdi, ali pa sem opisal kakšno zanimivo novo odkritje s področja ved o življenju.

Čeprav redko pridem v laboratorij, študentje pod mojim mentorstvom raziskujejo cianobakterije, od njihove prisotnosti v naravnih okoljih do uporabe v okvirih sintezne biologije in sodobne biotehnologije.

Personal tools