User talk:Sebancpeter

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Glukozidaze

Gluozidaze ali glikozid hidrolaze so skupina encimov, ki katalizirajo hidrolizo različnih glikozidov. Glikozidi so etrom podobne spojine sladkorja. Glikozidaze običajno poimenujemo po tipu vezi, ki jo hidrolizirajo. Glukozidaze delimo na α –GLUKOZIDAZA (maltaza), katalizira hidrolizo α-D-glukopiranozida, β- GLUKOZIDAZA (gentobioza ali celobioza), katalizira hidrolizo β-Dglukopiranozida, α - GALAKTOZIDAZA (melibiaz) in β-GALATOZIDAZA (laktza) katalitira hidrolizo melibioze in laktoze. Glukozidaze so zelo pogosti encimi z različnimi vlogami v naravi, z razgradnjo biomase , kot so celuloza in hemiceluloza, v anti-bakterijskih obrambnih strategijah (npr. lizocima), v patogeneze mehanizmov (npr. virusne neuraminidases) in normalno celično delovanje. V višjih organizmih glikozid hidrolaze najdemo v endoplazmatskem retikulumu in Golgijevem aparatu, kjer so vključeni v obdelavo N-vezanih glikoproteinih in v lisozome kot encime, ki sodelujejo pri razgradnji ogljikovih hidratov. Glikozidi hidrolaze se nahajajo v prebavnem traktu in v slini , kjer razgrajujejo kompleksne ogljikove hidrate, kot so laktoza, škrob, saharoza in trehaloza. Sodelujejo tudi pri biosintezi in degradacije glikogena v telesu. Glikozidi hidrolaze imajo različne namene, razgradnjujejo rastlinske snovi (npr. celulaze v glukozo, ki se lahko uporabljaja za etanolne proizvode), v živilski industriji (invertaza za proizvodnjo invertnega sladkorja) in v industriji papirja(ksilanaz za odstranjevanje hemiceluloze iz papirne mase). Celulaze se dodajo detergentov za pranje bombažnih tkanin in pomaga pri vzdrževanju barv z odstranitvijo mikrovlaken, ki so zbrana na površini niti med nošenjem. V organski kemiji se lahko glikozid hidrolaza uporabljajo kot sintetičn katalizator za oblikovanje glikozidne vezi(kinetičn pristop), kjer se obrne ravnotežni položaj; ali transglycosylation (kemijska reakcija, v kateri je ena glikozil ostanek se je preselil iz glikozid na receptorje v molekuli, tako da tvorijo nove povezave glikozidno, na primer pri biosintezi polisaharidov).

Viri

http://web.bf.uni-lj.si/zt/mikro/homepage/talniENCIMI.pdf http://translate.google.si/translate?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glucosidases&sa=X&ei=PG_pUP2rEqbl4QS7woGYBQ&ved=0CFwQ_RM http://translate.google.si/translate?hl=sl&langpair=en%7Csl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glucosidases&sa=X&ei=PG_pUP2rEqbl4QS7woGYBQ&ved=0CFwQ_RM

Personal tools