Vitamin D in diabetes

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Število obolelih z diabetesom narašča vsako leto, vendar hitreje narašča število bolnikov tipa 2 kot tipa 1, in zaradi vse pogostejšega pojavljanja in razširjenosti diabetesa je potreba po preventivi vse večja.

Epidemiološki podatki nakazujejo, da 9/10 primerov diabetesa tipa 2 bi lahko pripisali spremenljivim navadam in življenjskemu slogu. Ugotovili so, da je le malo znanega o spremenljivih rizičnih dejavnikih , zato je identifikacija le teh za preventivo obeh tipov diabetesa nujno potrebna. Zato so znanstveniki glede na dejstva študij na živalih in ljudeh poskušali dobiti povezavo med vitaminom D in diabetesom tipa 1 in tipa 2. Postavili so hipotezo, da je vitamin D potencialen spremenljiv rizični dejavnik za diabetesa. Opazili so, da ima vitamin D dve vrsti efektov, direktne (preko aktivacije receptorja vitamina D) in indirektne (preko regulacije kalcijeve homeostaze), ki delujejo na različne mehanizme povezane s patofiziologijo obeh tipov diabetesa, vključeno z nedelujočo beta celico trebušne slinavke, oslabljeno delovanje inzulina in vnetje organizma. Opravljali so poskuse na različne skupine ljudi, iz različnih držav in opazovali, kako vpliva dodajanje vitamina D v različnih oblikah (le vitamin D, vitamin D v kombinaciji s kalcijem, 25-hidroksivitamin D( 25OHD)…).

Glede na te študije lahko sklepamo, da optimalno uživanje vitamina D z zdravniškimi priporočili izboljša zdravje (to izvajajo že v ZDA), vendar je težko točno določiti optimalno količino 25OHD v povezavi z diabetesom. Za to bodo potrebne še številne specifične raziskave in študije.

Personal tools