Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Kalijevi kanali so ena izmed vrst membranskih proteinov in so zgrajeni iz štirih enakih podenot, ki se povežejo tako, da skupaj v sredini tvorijo poro. Ta se pod vplivom različnih faktorjev (pH, napetost, prisotnost ionov,…) odpira ali zapira in s tem regulira pretok kalijevih ionov v celici.

Raziskovalci so vzgojili mutirane miši, ki gena za sintezo kalijevega kanala SLO3 (ti kanali so prisotni v testisih in spermijih sesalcev, njihovo delovanje pa je odvisno od pH) niso imele. Te se morfološko niso razlikovale od nemutiranih, ravno tako tudi njihovi spermiji. Do razlik pride šele tik pred oploditvijo (med procesom kapacitacije). Pri tem opazimo okvare spermijev, npr. omejena gibljivost, ukrivljena struktura,… Mutacija je pri samčkih imela za posledico neplodnost, na plodnost samičk pa ni imela vpliva. Pri mutantih brez SLO3 proteinov pri kapacitaciji ne pride do zmanjšanja napetosti membrane spermija, kar je pogoj za uspešno oploditev, temveč se ta celo poviša. Kljub odsotnosti SLO3 proteinov so z dodatkom ionoforov za kalijeve in kalcijeve ione dosegli, da je tudi pri mutiranih spermijih prišlo do hiperpolarizacije.

Raziskava je pokazala, da so za neplodnost samcev odgovorni predvsem SLO3 kanali, kar bi lahko v prihodnosti predstavljalo eno izmed možnih področij za razvoj novih kontracepcijskih sredstev za moške.


Osnovni članek: Santi, C. M., Martínez-López, P., de la Vega-Beltrán, J. L., Butler, A., Alisio, A., Darszon, A., in drugi. (10. Februar 2010). The SLO3 sperm-specific potassium channel plays a vital role in male fertility. FEBS Letters , 1041–1046.

Personal tools