Aktivacija genskega izražanja holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (17:25, 26 January 2010) (view source)
 
(8 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
[http://sl.wikipedia.org/wiki/Prion Prion] je kužen delec, sestavljen iz nepravilno zvitega proteina [http://universe-review.ca/I11-08-prion.jpg slika1]. Povzroča bolezni živčnega sistema kot npr. [http://en.wikipedia.org/wiki/Creutzfeldt%E2%80%93Jakob_disease Creutzfeldt-Jakobovo] bolezen pri ljudeh oziroma [http://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_spongiform_encephalopathy »bolezen norih krav«] pri govedu. Te bolezni so smrtonosne, saj vemo zelo malo o celičnem odzivu na okužbo s prioni.  
+
[http://sl.wikipedia.org/wiki/Prion Prion] je kužen delec, sestavljen iz nepravilno zvitega prionskega proteina ([http://universe-review.ca/I11-08-prion.jpg slika]). Povzroča bolezni živčnega sistema kot npr. [http://en.wikipedia.org/wiki/Creutzfeldt%E2%80%93Jakob_disease Creutzfeldt-Jakobovo] bolezen pri ljudeh oziroma [http://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_spongiform_encephalopathy »bolezen norih krav«] pri govedu. Te bolezni so smrtonosne, saj vemo zelo malo o celičnem odzivu na okužbo s prioni.  
-
Skupina znanstvenikov iz  Münchena je naredila raziskavo o spremembah regulacije genov v živčnih celicah pri okužbi s prioni. Pri tem so se osredotočili na gene, ki uravnavajo biosintezo holesterola. Raven izražanja genov, v celicah okuženih z linijo prionov 22L, so analizirali z DNA mikromrežami in RT-PCR. Ugotovili so, da pride do izrazitega povišanja ravni izražanja genov, ki nosijo zapis za encime  pomembne pri biosintezi holesterola. Za to je odgovoren transkripcijski faktor Srebp2, ki s svojo vezavo na SRE (sterola regulatory element) v promotorskih regijah omenjenih genov regulira transkripcijo. Pri okuženih celicah so zabeležili povečano aktivnost tega faktorja in posledično povečano količino encimov za sintezo holesterola. Ugotovili so tudi, da je opisan mehanizem značilen le za živčne celice, saj se okužene mikroglijske celice in astrociti niso odzvali na enak način. Ugotovitve so pomembne, ker odpirajo vrata novim raziskavam, s katerimi bi lahko ugotovili pomen holesterola za prione in se s tem približali iskanju rešitev za bolezni, ki jih povzročajo.
+
 
 +
Skupina znanstvenikov iz  Münchna je naredila raziskavo o spremembah regulacije genov v živčnih celicah pri okužbi s prioni. Pri tem so se osredotočili na gene, ki uravnavajo biosintezo holesterola ([http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/HMG-CoA_reductase_pathway.png slika]). Raven izražanja genov v celicah okuženih s prionskim sevom 22L so analizirali z [http://www.euro.genom.si/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=29 DNA-mikromrežami] in [http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_polymerase_chain_reaction RT-PCR]. Ugotovili so, da pride do '''izrazitega povišanja ravni izražanja genov''', ki nosijo zapis za encime  pomembne pri biosintezi holesterola. Za to je odgovoren [http://sl.wikipedia.org/wiki/Transkripcijski_faktor transkripcijski faktor] '''Srebp2''', ki s svojo vezavo na SRE (regulatorni element za sterol) v promotorski regiji omenjenih genov regulira transkripcijo. Pri okuženih celicah so zabeležili povečano aktivnost tega faktorja in posledično povečano količino encimov za sintezo holesterola. Ugotovili so tudi, da je opisan mehanizem značilen le za [http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevron živčne celice], medtem ko se okužene [http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevroglija#Mikroglija mikroglijske celice in astrociti] niso odzvali na enak način.
 +
 
 +
Ugotovitve so pomembne, ker odpirajo vrata novim raziskavam, s katerimi bi lahko ugotovili pomen holesterola za prione in se s tem približali rešitvam za bolezni, ki jih povzročajo.

Current revision

Prion je kužen delec, sestavljen iz nepravilno zvitega prionskega proteina (slika). Povzroča bolezni živčnega sistema kot npr. Creutzfeldt-Jakobovo bolezen pri ljudeh oziroma »bolezen norih krav« pri govedu. Te bolezni so smrtonosne, saj vemo zelo malo o celičnem odzivu na okužbo s prioni.

Skupina znanstvenikov iz Münchna je naredila raziskavo o spremembah regulacije genov v živčnih celicah pri okužbi s prioni. Pri tem so se osredotočili na gene, ki uravnavajo biosintezo holesterola (slika). Raven izražanja genov v celicah okuženih s prionskim sevom 22L so analizirali z DNA-mikromrežami in RT-PCR. Ugotovili so, da pride do izrazitega povišanja ravni izražanja genov, ki nosijo zapis za encime pomembne pri biosintezi holesterola. Za to je odgovoren transkripcijski faktor Srebp2, ki s svojo vezavo na SRE (regulatorni element za sterol) v promotorski regiji omenjenih genov regulira transkripcijo. Pri okuženih celicah so zabeležili povečano aktivnost tega faktorja in posledično povečano količino encimov za sintezo holesterola. Ugotovili so tudi, da je opisan mehanizem značilen le za živčne celice, medtem ko se okužene mikroglijske celice in astrociti niso odzvali na enak način.

Ugotovitve so pomembne, ker odpirajo vrata novim raziskavam, s katerimi bi lahko ugotovili pomen holesterola za prione in se s tem približali rešitvam za bolezni, ki jih povzročajo.

Personal tools