Beta oksidacija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (10:20, 12 July 2011) (view source)
 
Line 1: Line 1:
= BETA OKSIDACIJA =
= BETA OKSIDACIJA =
-
Beta oksidacija je proces kemijskih reakcij, pri katerih se iz maščobnih kislin odcepljajo molekule acetil-CoA v obliki acil-koencima A. Te nato vstopajo v Krebsov cikel[[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Shema_krebsov_cikel.jpg&imgrefurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/&usg=__gHX89SZiIYkdluGMf6g2-yMY6kE=&h=1754&w=1240&sz=215&hl=sl&start=0&sig2=tKPHFQSTcs0myerJ5BE-LA&zoom=1&tbnid=bNljAiNpEMY9dM:&tbnh=141&tbnw=100&ei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&prev=/images%3Fq%3Dkrebsov%2Bcikel%26hl%3Dsl%26sa%3DG%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=132&vpy=42&dur=13234&hovh=267&hovw=189&tx=168&ty=236&oei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0]].
+
Beta oksidacija je proces kemijskih reakcij, pri katerih se iz maščobnih kislin odcepljajo molekule acetil-CoA v obliki acil-koencima A. Te nato vstopajo v Krebsov cikel [[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Shema_krebsov_cikel.jpg&imgrefurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/&usg=__gHX89SZiIYkdluGMf6g2-yMY6kE=&h=1754&w=1240&sz=215&hl=sl&start=0&sig2=tKPHFQSTcs0myerJ5BE-LA&zoom=1&tbnid=bNljAiNpEMY9dM:&tbnh=141&tbnw=100&ei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&prev=/images%3Fq%3Dkrebsov%2Bcikel%26hl%3Dsl%26sa%3DG%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=132&vpy=42&dur=13234&hovh=267&hovw=189&tx=168&ty=236&oei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0]].
== Reakcije beta oksidacije ==
== Reakcije beta oksidacije ==
Line 7: Line 7:
Ko nasičene maščobne kisline vstopijo v mitohondrijski matriks, se začne proces beta oksidacije. Beta oksidacija acil-CoA poteka v zaporedju štirih reakcij[[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/images/stories/beta%2520oxy%2520sign.jpg&imgrefurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html&usg=__dm-SKHVil4XbsYEc_UasUjMD9EE=&h=1670&w=1272&sz=269&hl=sl&start=15&sig2=-4Kve4tNJpTzMZSHSed04Q&zoom=1&tbnid=OxOIFNCmK0NJ4M:&tbnh=138&tbnw=105&ei=4r0ETebeC5G34AbH5eSpCg&prev=/images%3Fq%3Dbeta%2Boksidacija%26hl%3Dsl%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=281&oei=Zr0ETeCICIS1tAaFtoXlCQ&esq=6&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:15&tx=49&ty=116]]:
Ko nasičene maščobne kisline vstopijo v mitohondrijski matriks, se začne proces beta oksidacije. Beta oksidacija acil-CoA poteka v zaporedju štirih reakcij[[http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/images/stories/beta%2520oxy%2520sign.jpg&imgrefurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html&usg=__dm-SKHVil4XbsYEc_UasUjMD9EE=&h=1670&w=1272&sz=269&hl=sl&start=15&sig2=-4Kve4tNJpTzMZSHSed04Q&zoom=1&tbnid=OxOIFNCmK0NJ4M:&tbnh=138&tbnw=105&ei=4r0ETebeC5G34AbH5eSpCg&prev=/images%3Fq%3Dbeta%2Boksidacija%26hl%3Dsl%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=281&oei=Zr0ETeCICIS1tAaFtoXlCQ&esq=6&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:15&tx=49&ty=116]]:
-
-Oksidacija – oksidacija enojne vezi med C-C do dvojne vezi C=C. To katalizira acil-CoA-dehidrogenaza.
+
- Oksidacija – oksidacija enojne vezi med C-C do dvojne vezi C=C. To katalizira acil-CoA-dehidrogenaza.
-
-Hidratacija – na dvojno vez se adira voda z uvedbo OH skupine na enega od ogljikov.  Nastane samo L-izomer.
+
- Hidratacija – na dvojno vez se adira voda z uvedbo OH skupine na enega od ogljikov.  Nastane samo L-izomer.
-
-Oksidacija -  do ketoskupine se v prisotnosti nikotinamida adenin dinukleotida  NAD+ oksidira hidroksilna skupina.
+
- Oksidacija -  do ketoskupine se v prisotnosti nikotinamidadenindinukleotida (NAD+) oksidira hidroksilna skupina.
-
-Vez C-C se razcepi in sprosti se acetil CoA.
+
- Vez C-C se razcepi in sprosti se acetil CoA.
Te štiri reakcije se ponavljajo v neki spirali, zato poznamo t.i. popoln obrat spirale, ki obsega te omenjene štiri encimsko katalizirane reakcije. Pri popolnem obratu spirale pride do sprostitve acetil CoA in verige maščobne kisline, ki je po tem krajša za dva ogljikova atoma. Obrati se ponavljajo dokler se kislina ne popolnoma razgradi do acetil CoA.[[http://www.youtube.com/watch?v=gGr4W7aZ1Uo]]
Te štiri reakcije se ponavljajo v neki spirali, zato poznamo t.i. popoln obrat spirale, ki obsega te omenjene štiri encimsko katalizirane reakcije. Pri popolnem obratu spirale pride do sprostitve acetil CoA in verige maščobne kisline, ki je po tem krajša za dva ogljikova atoma. Obrati se ponavljajo dokler se kislina ne popolnoma razgradi do acetil CoA.[[http://www.youtube.com/watch?v=gGr4W7aZ1Uo]]
                            
                            
-
Acil-CoA se v mitohondrijski matriks prenese kot acil-karnitin. Maščobna kislina ima acilno skupino, ki se z acil-CoA prenese na karnitin. To reakcijo katalizira karnitin-acil-transferaza I, poteka pa v medmembranskem prostoru (med notranjo in zunanjo mitohondrijsko membrano). Translokaza pomaga acilkarnitinu, da preide skozi notranjo membrano. Nazadnje se na mitohondrijski CoA v reakciji katalizirani s pomočjo karnitin-acetiltransferaze II veže acilna skupina (v mitohondrijskem matriksu).
+
Acilna skupina, ki izhaja iz maščobne kisline, se preko Ac-CoA v mitohondrijski matriks prenese kot acilkarnitin. Prenos acilne skupine na karnitin katalizira karnitin-aciltransferaza I, poteka pa v medmembranskem prostoru (med notranjo in zunanjo mitohondrijsko membrano). Translokaza pomaga acilkarnitinu, da preide skozi notranjo membrano. Nazadnje se na mitohondrijski CoA v reakciji katalizirani s pomočjo karnitin-acetiltransferaze II veže acilna skupina (v mitohondrijskem matriksu).
   
   
== Beta oksidacija maščobnih kislin z lihim številom C atomov ==
== Beta oksidacija maščobnih kislin z lihim številom C atomov ==
   
   
-
Maščobne kisline z lihim številom C atomov se razgradijo normalno z beta oksidacijo, vendar pa v zadnji cepitvi nastane propionil-CoA (fragment  s tremi C atomi). Ta se ne pretvori v acetil-CoA, vendar se v treh stopnjah pretvori v sukcinil-CoA.
+
Maščobne kisline z lihim številom C atomov se razgradijo normalno z beta oksidacijo, vendar pa v zadnji cepitvi nastane propionil-CoA (fragment  s tremi C atomi). Ta se ne pretvori v acetil-CoA, pač pa se v treh stopnjah pretvori v sukcinil-CoA.
   
   
== Beta oksidacija nenasičenih maščobnih kislin ==
== Beta oksidacija nenasičenih maščobnih kislin ==

Current revision

Contents

BETA OKSIDACIJA

Beta oksidacija je proces kemijskih reakcij, pri katerih se iz maščobnih kislin odcepljajo molekule acetil-CoA v obliki acil-koencima A. Te nato vstopajo v Krebsov cikel [[1]].

Reakcije beta oksidacije

Ko nasičene maščobne kisline vstopijo v mitohondrijski matriks, se začne proces beta oksidacije. Beta oksidacija acil-CoA poteka v zaporedju štirih reakcij[[2]]:

- Oksidacija – oksidacija enojne vezi med C-C do dvojne vezi C=C. To katalizira acil-CoA-dehidrogenaza.

- Hidratacija – na dvojno vez se adira voda z uvedbo OH skupine na enega od ogljikov. Nastane samo L-izomer.

- Oksidacija - do ketoskupine se v prisotnosti nikotinamidadenindinukleotida (NAD+) oksidira hidroksilna skupina.

- Vez C-C se razcepi in sprosti se acetil CoA.

Te štiri reakcije se ponavljajo v neki spirali, zato poznamo t.i. popoln obrat spirale, ki obsega te omenjene štiri encimsko katalizirane reakcije. Pri popolnem obratu spirale pride do sprostitve acetil CoA in verige maščobne kisline, ki je po tem krajša za dva ogljikova atoma. Obrati se ponavljajo dokler se kislina ne popolnoma razgradi do acetil CoA.[[3]]

Acilna skupina, ki izhaja iz maščobne kisline, se preko Ac-CoA v mitohondrijski matriks prenese kot acilkarnitin. Prenos acilne skupine na karnitin katalizira karnitin-aciltransferaza I, poteka pa v medmembranskem prostoru (med notranjo in zunanjo mitohondrijsko membrano). Translokaza pomaga acilkarnitinu, da preide skozi notranjo membrano. Nazadnje se na mitohondrijski CoA v reakciji katalizirani s pomočjo karnitin-acetiltransferaze II veže acilna skupina (v mitohondrijskem matriksu).

Beta oksidacija maščobnih kislin z lihim številom C atomov

Maščobne kisline z lihim številom C atomov se razgradijo normalno z beta oksidacijo, vendar pa v zadnji cepitvi nastane propionil-CoA (fragment s tremi C atomi). Ta se ne pretvori v acetil-CoA, pač pa se v treh stopnjah pretvori v sukcinil-CoA.

Beta oksidacija nenasičenih maščobnih kislin

Pri standardni beta oksidaciji sodelujejo štirje encimi, vendar pa za popolno razgradnjo nenasičenih maščobnih kislin potrebujemo še dva pomožna encima.

Viri

http://ibk.mf.uni-lj.si/teaching/biokemija2/predavanja/OksidacijaMascobnihKislinInKetonskihSpojin_VDolzan.pdf

http://www.nutricionizam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:beta-oksidacija&catid=2:vani-pojmovi&Itemid=25

http://www.zbirka.si/beta-oksidacija/

http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html

http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html

http://www.youtube.com/watch?v=gGr4W7aZ1Uo

http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/Shema_krebsov_cikel.jpg&imgrefurl=http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/&usg=__gHX89SZiIYkdluGMf6g2-yMY6kE=&h=1754&w=1240&sz=215&hl=sl&start=0&sig2=tKPHFQSTcs0myerJ5BE-LA&zoom=1&tbnid=bNljAiNpEMY9dM:&tbnh=141&tbnw=100&ei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&prev=/images%3Fq%3Dkrebsov%2Bcikel%26hl%3Dsl%26sa%3DG%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=132&vpy=42&dur=13234&hovh=267&hovw=189&tx=168&ty=236&oei=mcIETcGsHs2EswbMg_nwCQ&esq=1&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/images/stories/beta%2520oxy%2520sign.jpg&imgrefurl=http://www.perpetuum-lab.com.hr/bette/prijemni-ispiti/cesto-postavljana-pitanja-iz-biologije.html&usg=__dm-SKHVil4XbsYEc_UasUjMD9EE=&h=1670&w=1272&sz=269&hl=sl&start=15&sig2=-4Kve4tNJpTzMZSHSed04Q&zoom=1&tbnid=OxOIFNCmK0NJ4M:&tbnh=138&tbnw=105&ei=4r0ETebeC5G34AbH5eSpCg&prev=/images%3Fq%3Dbeta%2Boksidacija%26hl%3Dsl%26biw%3D1020%26bih%3D567%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=281&oei=Zr0ETeCICIS1tAaFtoXlCQ&esq=6&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:11,s:15&tx=49&ty=116

Personal tools