Biokem-2

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(4. semster)
Line 5: Line 5:
* Metode določanja 3D strukture makromolekul
* Metode določanja 3D strukture makromolekul
* Biofizikalna kemija I
* Biofizikalna kemija I
-
* izbirni predmet 1 (1)
+
* Biokemija večceličnih sistemov
-
* izbirni predmet 2 (1)
+
* Bioorganska kemija
-
* uvod v raziskovalno delo
+
* Interakcije bioloških molekul
-
(1) Študent izbira izmed naslednjih predmetov: Biološke membrane, Celično inženirstvo, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Kinetika encimsko kataliziranih reakcij, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, [[Molekularna biotehnologija]], Monoklonska protitelesa, Biofizikalna kemija II, Molekularna razlaga bioloških sistemov, Kemija biomolekul, Usmerjena organska sinteza s kemijo zdravil, Pretvorba bioaktivnih spojin, Biotransformacije organskih spojin, Biomimetika, predmeti drugih programov (v 4 semestrih največ 15 KT z drugih programov).
+
=== 2. semester ===
=== 2. semester ===
Line 14: Line 13:
* Bioanaorganska kemija
* Bioanaorganska kemija
* Molekularna humana genetika
* Molekularna humana genetika
-
* izbirni predmet 3 (1)
+
* [[Sintezna biologija]]
-
* raziskovalno delo (15 KT)
+
* izbirni predmet 1
-
(1) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.
+
* izbirni predmet 2
 +
 
 +
(1) Izbirni predmeti, med katerimi lahko študentje izbirajo v 1. in 2. letniku, so: Biološke membrane, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Biofizikalna kemija II, [[Molekularna biotehnologija]], Bioanalizna kemija, Biološko pomembne spojine, Biološko aktivni kovinski kompleksi, predmeti drugih programov (do 6 ECTS, štejejo kot splošni izbirni predmeti). Izbirni predmeti so razpisani na dve leti: pol predmetov s seznama eno leto, druge pol predmetov drugo leto.
=== 3. semester ===
=== 3. semester ===
-
* Dva izmed naslednjih temeljnih predmetov:
+
* Magistrsko delo (30 ECTS)
-
** [[Sintezna biologija]]
+
-
** Biokemija večceličnih sistemov
+
-
** Bioorganska kemija
+
-
** Bioanalizna kemija
+
-
* izbirni predmet 4 (1)
+
-
* izbirni predmet 5 (1)
+
-
* magistrsko delo (10 KT)
+
-
 
+
-
(1) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.
+
=== 4. semster ===
=== 4. semster ===
-
* [[2015-bionano-seminar|Bionanotehnologija]]
+
* izbirni predmet 3
-
* izbirni predmet 6 (1)
+
* izbirni predmet 4
-
* izbirni predmet 7 (1)
+
* magistrsko delo (20 ECTS)
-
* izbirni predmet 8 (1)
+
 
-
* magistrsko delo (15 KT)
+
Izbirni predmeti so navedeni pri 2. semestru.
-
(1) Izbirni predmeti, ki so navedeni pri 1. semestru.
+
 
[[Category:BMB]]
[[Category:BMB]]
[[Category:PED]]
[[Category:PED]]

Revision as of 15:03, 4 March 2020

Študij biokemije na 2. stopnji se bo začel v študijskem letu 2012/13. Magistrski študijski program Biokemija obsega 4 semestre. Vsi predmeti imajo po 5 KT, razen kjer je izrecno navedeno drugače.

Contents

1. semester

  • Tehnologija DNA in seminarji
  • Metode določanja 3D strukture makromolekul
  • Biofizikalna kemija I
  • Biokemija večceličnih sistemov
  • Bioorganska kemija
  • Interakcije bioloških molekul

2. semester

(1) Izbirni predmeti, med katerimi lahko študentje izbirajo v 1. in 2. letniku, so: Biološke membrane, Biokemija bolezni človeka, Biokemija raka, Genomska biologija, Izbrana poglavja iz biomedicinske kemije, Moderni in komplementarni pristopi v strukturni biologiji, Biofizikalna kemija II, Molekularna biotehnologija, Bioanalizna kemija, Biološko pomembne spojine, Biološko aktivni kovinski kompleksi, predmeti drugih programov (do 6 ECTS, štejejo kot splošni izbirni predmeti). Izbirni predmeti so razpisani na dve leti: pol predmetov s seznama eno leto, druge pol predmetov drugo leto.

3. semester

  • Magistrsko delo (30 ECTS)

4. semster

  • izbirni predmet 3
  • izbirni predmet 4
  • magistrsko delo (20 ECTS)

Izbirni predmeti so navedeni pri 2. semestru.

Personal tools