Biokem-stari

From Wiki FKKT

Revision as of 07:54, 20 August 2009 by MDolinar (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Dodiplomski študij biokemije bo potekal po starem programu za tiste študente, ki so se v 1. letnik vpisali v št. delu 2008/9 in so redno napredovali v višje letnike. Študij po starem programu bo potekal do zaključka 4. letnika v študijskem letu 2001/12. Predmeti so navedeni po letnikih, ne po semestrih, ker so nekateri dvosemestrski in nekateri enosemestrski.

Contents

2. letnik

 • Biokemija (8,5 KT)
 • Biologija celice (3 KT)
 • Fizikalna kemija (11 KT)
 • Instrumentalne metode analize (9 KT)
 • Biokemijska informatika (5 KT)
 • Mikrobiologija (6,5 KT)
 • Struktura atomov in molekul (6,5 KT)
 • Struktura proteinov (11 KT)
 • Športna vzgoja

3. letnik

 • Bioanorganska kemija (9,5 KT)
 • Bioorganska kemija (9,5 KT)
 • Spektroskopske metode (7 KT)
 • Encimatika (11,5 KT)
 • Biofizikalna kemija (10 KT)
 • Molekularna genetika (5 KT)
 • Splošna fiziologija (7,5 KT)
 • Športna vzgoja

4. letnik

 • Biotehnologija z biokemijskim inženirstvom (9 KT)
 • Kemija okolja (5 KT)
 • Tehnologija rekombinantne DNA (5 KT)
 • Metode določevanja 3D struktur makromolekul (5 KT)
 • Molekularna imunologija (6 KT)
 • Športna vzgoja
 • Izbirni predmeti po sklopih (možne so zamenjave med sklopi ali z izbirnimi predmeti)
  • Sklop A: Tehnologija rekombinantne DNA - vaje (4 KT), Metode določevanja 3D struktur makromolekul - vaje (3 KT), Encimska tehnologija (6 KT), Biološke membrane (5 KT), Rastlinska biokemija (7 KT), Molekularna evolucija (5 KT)
  • Sklop B: Usmerjena organska sinteza (6 KT), Biotransformacije organskih spojin (6 KT), Bioaktivne spojine (6 KT), Pretvorbe bioaktivnih spojin (6 KT), Nukleinske kisline in polinukleotidi (6 KT)
  • Sklop C: Kemija in biokemija živil (12 KT), Kemijska analiza živil (12 KT), Živilska tehnologija (6 KT)
  • Izbirni predmeti za vse sklope (po 6 KT): Biokemija raka, Nukleinske kisline, Virologija, Nevrokemija, Toksinologija, Hormoni in receptorji, Regulacija metabolizma, Klinična biokemija, Statistična termodinamika, Biokemija bolezni človeka, Uvod v humano molekularno genetiko

Absolventsko leto

Diplomsko delo je ovrednoteno s 30 KT. Eksperimentalni del obsega ~3 mesece dela v laboratoriju.

Personal tools