Dehidrini

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
-
Skupina 2 LEA (late embryogenesis abundant) [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aminokisline_in_proteini proteini], imenovani tudi dehidrini, naj bi stabilizirali makromolekule in jih zaščitili pred poškodbami zmrzali, dehidracije in ionskega ter osmotskega šoka. Njihova natančna funkcija je še nepoznana.  
+
Skupina [http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Aminokisline_in_proteini proteinov] 2 LEA (angl.: late embryogenesis abundant) se imenuje tudi dehidrini. Ti proteini naj bi stabilizirali makromolekule in jih zaščitili pred poškodbami zmrzali, dehidracije in ionskega ter osmoznega šoka. Njihova natančna funkcija je še nepoznana.
 +
So močno hidrofilni in temperaturno stabilni proteini. Pospešeno se pričnejo sintetizirati po indukciji določenih genov, kar je posledica odgovora na mraz pri rastlinah, ki so nanj prilagojene.
So močno hidrofilni in temperaturno stabilni proteini. Pospešeno se pričnejo sintetizirati po indukciji določenih genov, kar je posledica odgovora na mraz pri rastlinah, ki so nanj prilagojene.
-
Domneva se, da dehidrini stabilizirajo membrano preko direktne interakcije z membransko površino ali pa indirektno z močno interakcijo z okoliško vodo. Dehidrini nastajajo tudi kot odgovor na dehidracijo rastline.
 
-
Preučili so primer pšeničnega dehidrina (DHN-5), njegovo aktivnost in termično obstojnost na dveh različnih encimih, beta-glukozidaze (bglG) in glukozno oksidazo/peroksidazo (GOD/POD) in vitro. Prečiščen DHN-5 protein je uspel zaščititi in stabilizirati aktivnost bglG encima, ki je bil izpostavljen višjim temperaturam. DHN-5 je uspel stablilizirati oksidacijske encime, saj je izboljšal zanesljivost pri meritvah glukozne koncentracije z glukozno oksidazo/peroksidazo, med tem ko se je temperatura povišala iz 37 na 70 °C. To dokazuje da je dehidrin DHN-5 sposoben ohraniti encimske aktivnosti in vitro pri zaviralnih pogojih zaradi segrevanja.
+
Domnevajo, da dehidrini stabilizirajo membrano preko direktne interakcije z membransko površino ali pa indirektno z močno interakcijo z okoliško vodo. Dehidrini nastajajo tudi kot odgovor na dehidracijo rastline.
-
Nekaterim dehidrininom so dokazali da varujejo laktat hidrogenazo (LDH) pred poškodbami zamrzovanja in odtalitve.  
+
Preučili so primer pšeničnega dehidrina (DHN-5), njegovo aktivnost in termično obstojnost na dveh različnih encimih, beta-glukozidazi (bglG) in glukoza-oksidazi/peroksidazi (GOD/POD) ''in vitro''. Izolirani DHN-5 je uspel zaščititi in stabilizirati aktivnost encima bglG, ki je bil izpostavljen višjim temperaturam. DHN-5 je uspel stablilizirati oksidacijske encime, kot so ugotovili pri encimu glukoza-oksidaza/peroksidaza, ki so ga segreli s 37 °C na 70 °C. To dokazuje da je dehidrin DHN-5 sposoben ohraniti encimsko aktivnost ''in vitro'' pri inhibitornih (zaviralnih) pogojih, ki so posledica segrevanja.
-
Njihova struktura ima manjšo nagnjenost k alfa vijačnicam, so zelo prožni, fi segmenti v dehidrinih pa naj bi ohranjali neurejeno strukturo, zaradi česa delujejo kot molekularni ščiti, kar preprečuje delno denaturiranim proteinom, da bi reagirali med sabo.
+
 
 +
Nekaterim dehidrinom so dokazali, da varujejo laktat-hidrogenazo (LDH) pred poškodbami zamrzovanja in odtalitve.  
 +
Njihova struktura ima manjšo nagnjenost k alfa vijačnicam, so zelo prožni, fi-segmenti v dehidrinih pa naj bi ohranjali neurejeno strukturo, zaradi česa delujejo kot molekularni ščiti, kar preprečuje delno denaturiranim proteinom, da bi reagirali med sabo.
[http://www.helsinki.fi/~pjojala/Protein_structure_animation_glycoprotein_AGP_PyMol.jpg Struktura]
[http://www.helsinki.fi/~pjojala/Protein_structure_animation_glycoprotein_AGP_PyMol.jpg Struktura]
Line 20: Line 22:
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_protein#Plant_AFPS] wikipedia.org - antifreeze protein
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_protein#Plant_AFPS] wikipedia.org - antifreeze protein
*[http://www.helsinki.fi/~pjojala/Protein_structure_animation_glycoprotein_AGP_PyMol.jpg] helsinki.fi - slika
*[http://www.helsinki.fi/~pjojala/Protein_structure_animation_glycoprotein_AGP_PyMol.jpg] helsinki.fi - slika
 +
 +
[[Category::LEX]]

Revision as of 15:08, 17 January 2011

Dehidrini

Skupina proteinov 2 LEA (angl.: late embryogenesis abundant) se imenuje tudi dehidrini. Ti proteini naj bi stabilizirali makromolekule in jih zaščitili pred poškodbami zmrzali, dehidracije in ionskega ter osmoznega šoka. Njihova natančna funkcija je še nepoznana.

So močno hidrofilni in temperaturno stabilni proteini. Pospešeno se pričnejo sintetizirati po indukciji določenih genov, kar je posledica odgovora na mraz pri rastlinah, ki so nanj prilagojene.

Domnevajo, da dehidrini stabilizirajo membrano preko direktne interakcije z membransko površino ali pa indirektno z močno interakcijo z okoliško vodo. Dehidrini nastajajo tudi kot odgovor na dehidracijo rastline.

Preučili so primer pšeničnega dehidrina (DHN-5), njegovo aktivnost in termično obstojnost na dveh različnih encimih, beta-glukozidazi (bglG) in glukoza-oksidazi/peroksidazi (GOD/POD) in vitro. Izolirani DHN-5 je uspel zaščititi in stabilizirati aktivnost encima bglG, ki je bil izpostavljen višjim temperaturam. DHN-5 je uspel stablilizirati oksidacijske encime, kot so ugotovili pri encimu glukoza-oksidaza/peroksidaza, ki so ga segreli s 37 °C na 70 °C. To dokazuje da je dehidrin DHN-5 sposoben ohraniti encimsko aktivnost in vitro pri inhibitornih (zaviralnih) pogojih, ki so posledica segrevanja.

Nekaterim dehidrinom so dokazali, da varujejo laktat-hidrogenazo (LDH) pred poškodbami zamrzovanja in odtalitve. Njihova struktura ima manjšo nagnjenost k alfa vijačnicam, so zelo prožni, fi-segmenti v dehidrinih pa naj bi ohranjali neurejeno strukturo, zaradi česa delujejo kot molekularni ščiti, kar preprečuje delno denaturiranim proteinom, da bi reagirali med sabo.

Struktura

Viri

  • [1]pubmed - dehydrin
  • [2]pubmed - Cryoprotective mechanism
  • [3]onlinelibrary.wiley.com - Cryoprotective mechanism
  • [4] wikipedia.org - dehydrin
  • [5] wikipedia.org - antifreeze protein
  • [6] helsinki.fi - slika

[[Category::LEX]]

Personal tools