Eskulentini

From Wiki FKKT

Revision as of 14:36, 1 February 2013 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Eskulentini so antimikrobni peptidi, ki jih najdemo v kožnih izločkih nekaterih žab, v Evropi npr. vrste Rana esculenta, in imajo inhibitorni učinek na nekatere mikrobe, bakterije in glive.

Eskulentini imajo med vsemi bioaktivnimi molekulami najmočnejšo protimikrobno aktivnost, hkrati pa imajo zanemarljivo majhen vpliv na evkariontske celične membrane.

Sestavljeni so iz 42-46 aminokislin in lahko tvorijo 3 α vijačnice, kar jih uvršča med največje antimikrobne peptide. Od teh 46 aminokislinskih ostankov je 18 N-končnih ključnih pri antimikrobnem delovanju, saj njihova prisotnost poveča prepustnost bakterijske zunanje in notranje membrane, medtem ko ostanki od 19 do 46 nimajo anitimikrobnega vpliva.

Vir

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10059-010-0135-7

Personal tools