Galaktoza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (15:04, 21 January 2010) (view source)
 
Line 1: Line 1:
'''Galaktoza''' je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Imamo jo za hranljivo sladilo, ker vsebuje prehransko energijo. Ime izvira iz starogrške besede za mleko (galaktos).  
'''Galaktoza''' je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Imamo jo za hranljivo sladilo, ker vsebuje prehransko energijo. Ime izvira iz starogrške besede za mleko (galaktos).  
-
Galaktan je polimer sladkorne galaktoze. Najdemo ga v hemicelulozi in ga lahko pretvorimo v galaktozo s hidrolizo. Galaktozina topnost v vodi je 68.30 gramov na 100 gramov vode pri 20-25 stopinjah Celzija.
+
Galaktan je polimer sladkorne galaktoze. Najdemo ga v hemicelulozi in ga lahko pretvorimo v galaktozo s hidrolizo. Topnost galaktoze v vodi je 68,30 gramov na 100 gramov vode pri 20-25 stopinjah Celzija.
Line 8: Line 8:
-
== Kemijske reakcije ==
+
== Povezava z laktozo ==
-
Oksidacija galaktoze z dušikovo kislino nam da galaktarično kislino. Amonijeva sol te kisline proizvede C4H4HN ob suhi destilaciji po naslednji formuli: (2NH4)^2+(C6H4O8)^2- (suha destilacija) -> C4H5N + 2CO2 + 4H2O + NH3
+
Galaktoza je monosaharid. Ko ga spojimo z glukozo z dehidracijsko reakcijo, dobimo disaharid laktozo. Hidrolizo laktoze v glukozo in galaktozo katalizira encim laktoza-β-galaktozidaza.
 +
V človeškem telesu se glukoza spreminja v galaktozo preko heksoneogeneze ki zagotavlja sintezo laktoze v mlečnih žlezah. Večina galaktoze v mleku izhaja iz galaktoze v krvi, in samo 35(+-)6 % je nastane s pomočjo ''de novo'' sinteze. Tudi glicerol nekaj prispeva k proizvodnji mlečne galaktoze.
 +
Galaktoza in glukoza nastajata tudi s hidrolizo laktoze z β-galaktozidazo. Ta encim je pri bakteriji ''Escherichia coli'' zapisan na operonu ''lac''.
-
== Povezava z laktozo ==
 
-
 
-
Galaktoza je monosaharid. Ko ga združimo z glukozo z dehidracijsko reakcijo, dobimo disaharidovo laktozo. Hidroliza laktoze v glukozo in galaktozo je katalizirana z encimom laktoze, β-galaktozidaza.
 
-
V človeškem telesu se glukoza spreminja v galaktozo preko heksoneogeneze , da omogoči mlečnim žlezam izločanje laktoze. Kakorkoli, večina galaktoze v mleku je sintetizirane iz galaktoze, vzete iz krvi, in samo 35(+-)6% nastane s pomočjo de novo sinteze. Tudi glicerol nekaj prispeva k proizvodnji mlečne galaktoze.
 
-
Galaktoza in glukoza sta proizvedena s pomočjo hidrolize laktoze in β-galaktozidaze. Ta encim nastane s pomočjo lac operona v E. coli.
 
== Struktura in izomerija ==
== Struktura in izomerija ==
-
Prvi in zadnji -OH skupini kažeta v isto smer, druga in tretja pa v drugo smer. D-Galaktoza ima enako konfiguracijo kot njen predzadnji ogljik. D-gliceraldehid. Galaktoza je diastereomer glukoze.
+
Če galaktozo narišemo v linearni obliki, prva in zadnja -OH skupina kažeta v isto smer, druga in tretja pa v drugo smer. Galaktoza je diastereomer glukoze.
== Metabolizem galaktoze v jetrih ==
== Metabolizem galaktoze v jetrih ==
-
V jetrih je galaktoza pretvorjena v glukozni 6-fosfat:
+
V jetrih se galaktoza pretvori v glukoza-6-fosfat:
-
       galacto-                uridyl               phosphogluco-
+
       galakto-                uridil-               fosfogluko-
-
         kinase               transferase               mutase
+
         kinaza               transferaza               mutaza
   gal --------> gal 1 P ------------------> glc 1 P -----------> glc 6 P
   gal --------> gal 1 P ------------------> glc 1 P -----------> glc 6 P
                             ^          \
                             ^          \
Line 36: Line 33:
                           ^            /
                           ^            /
                             \___________/
                             \___________/
-
                               epimerase
+
                               epimeraza
== Viri ==
== Viri ==
-
[http://en.wikipedia.org/wiki/Galactose Galaktoza na wikipediji (angleški)]
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/Galactose Galaktoza] na Wikipediji (angleški)
-
 
+
[[Category:LEX]]
[[Category:LEX]]

Current revision

Galaktoza je vrsta sladkorja, ki je manj sladka kot glukoza. Imamo jo za hranljivo sladilo, ker vsebuje prehransko energijo. Ime izvira iz starogrške besede za mleko (galaktos). Galaktan je polimer sladkorne galaktoze. Najdemo ga v hemicelulozi in ga lahko pretvorimo v galaktozo s hidrolizo. Topnost galaktoze v vodi je 68,30 gramov na 100 gramov vode pri 20-25 stopinjah Celzija.


Contents

Kje jo najdemo

Najdemo jo v mlečnih izdelkih, sladkorni pesi in smolah ter rastlinskih sluzeh. Sintetizira se tudi v telesu, kjer sestavlja del glikolipidov in glikoproteinov v nekaterih tkivih.


Povezava z laktozo

Galaktoza je monosaharid. Ko ga spojimo z glukozo z dehidracijsko reakcijo, dobimo disaharid laktozo. Hidrolizo laktoze v glukozo in galaktozo katalizira encim laktoza-β-galaktozidaza. V človeškem telesu se glukoza spreminja v galaktozo preko heksoneogeneze ki zagotavlja sintezo laktoze v mlečnih žlezah. Večina galaktoze v mleku izhaja iz galaktoze v krvi, in samo 35(+-)6 % je nastane s pomočjo de novo sinteze. Tudi glicerol nekaj prispeva k proizvodnji mlečne galaktoze. Galaktoza in glukoza nastajata tudi s hidrolizo laktoze z β-galaktozidazo. Ta encim je pri bakteriji Escherichia coli zapisan na operonu lac.


Struktura in izomerija

Če galaktozo narišemo v linearni obliki, prva in zadnja -OH skupina kažeta v isto smer, druga in tretja pa v drugo smer. Galaktoza je diastereomer glukoze.


Metabolizem galaktoze v jetrih

V jetrih se galaktoza pretvori v glukoza-6-fosfat:


   galakto-        uridil-        fosfogluko-
    kinaza        transferaza        mutaza
 gal --------> gal 1 P ------------------> glc 1 P -----------> glc 6 P
              ^      \
             /       v
            UDP-glc    UDP-gal
             ^       /
              \___________/
               epimeraza

Viri

Galaktoza na Wikipediji (angleški)

Personal tools