Gelsolin

From Wiki FKKT

Revision as of 10:15, 4 February 2011 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Gelsolin

Gelsolin je aktin-vezavni protein, ki je ključni regulator za sestavljanje in razstavljanje aktinskih filamentov. Nahaja se v citosolu, mitohondriju ter v krvni plazmi. (slika)

Gelsolin je relativno velik in zapleten protein sestavljen iz 6 podenot. Vsaka izmed njih ima pet β-listov, vsakega izmed njih pa obdajata po dve α-vijačnici, ena pravokotno na beta-strukturo, druga pa vzporedno.

Učinek proteina (pretvorba gel - tekočina oz. »sol«) so odkrili že leta 1947, medtem ko so protein odkrili šele leta 1979. Leta 1992 so protein prvič pripravili s pomočjo tehnologije rekombinantne DNA.

Gelsolin najdemo tako v človeških celicah (hGsh), kot tudi v živalskih, vendar neaktiviranega. Aktivira ga kalcijev ion Ca2 + . Protein se zasidra med dve molekuli aktina in cepi filament na dva fragmenta. Ima pa tudi to vlogo, da prepreči nadaljnjo rast filamentov. Človeški gelsolin (hGsn) je zaviralec apoptoze, s tem preprečuje naravno uničevanje deformiranih celic (okuženih celic, celic s poškodovano DNA, rakavih celic, odvečnih celic, ipd.). Gelsolin povezujejo z rakom na dojki, vendar njegovega dejanskega delovanja še niso dokazali.

Viri

  1. http://biologija.org/vpr/3-bice-zapiski.rtf(citirano 11.12.2010)
  2. http://www.student-info.net/sis-mapa/skupina_doc/fkkt/knjiznica_datoteke/1262606693_yHn2Q9g_bio.celi_._.doc(citirano 11.12.2010)
  3. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pegan_katarina.pdf (citirano 11.12.2010)
  4. http://www.yale.edu/pollard_lab/pdf/217.pdf (citirano 11.12.2010)
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Gelsolin (citirano 11.12.2010)
  6. http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Cyto-Topics/gelsolin_family.htm (citirano 11.12.2010)
  7. http://www.nature.com/bjc/journal/v88/n4/abs/6600739a.html (citirano 11.12.2010)
  8. http://www.chem.ubc.ca/personnel/faculty/burtnick/index.shtml (citirano 11.12.2010)
Personal tools