Glikozil transferaza

From Wiki FKKT

Revision as of 12:24, 27 October 2013 by Chloris (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Glikozil transferaze (krajše GTF), znane tudi kot transglikozilaze, so encimi (EC 2.4), ki sodelujejo pri nastanku naravnih glikozidnih vezi tako, da katalizirajo prenos monosaharidne skupine iz "aktiviranega" saharidnega fosfata (glikozidni donator) na sprejemno molekulo, ki je ponavadi alkohol. Produkti glikozidnega prenosa so lahko monosaharidni glikozidi, oligosaharidi ali polisaharidi. Nekatere glikozil transferaze katalizirajo prenos na anorganski fostat ali vodo. Glikozidni prenos se lahko izvede tudi na del proteina, ponavadi na tirozin, serin ali treonin. [1] [2] [3]

Contents

Primeri reakcij

V tem podpoglavju so navedeni primeri reakcij, pri katerih sodelujejo glikozil transferaze (encimi iz skupine EC 2.4).

Sinteza saharoze

Saharoza se lahko sintetizira s pomočjo encima saharoza sintaze. Encim katalizira sledečo reakcijo: [4]

NDP-glukoza + D-fruktoza \rightleftharpoons saharoza + NDP

Sinteza maltoze

Maltoza se lahko sintetizira s pomočjo enicma maltoza sintaze. Encim sodeluje pri reakciji: [5]

α-D-glukoza 1-fosfat + H2O \rightleftharpoons maltoza + fosfat

Fosforilacija maltoze

Encim maltoza fosforilaza katalizira reackijo, pri kateri iz maltoze nastane β-D-glukoza 1-fosfat.

maltoza + fosfat \rightleftharpoons D-glukoza + β-D-glukoza 1-fosfat

Encim je prisoten pri metabolizmu škroba in saharoze. [6]

Zunanje povezave

Viri

  1. "Glycosyltransferase" Wikipedia. Citirano 21. oktobra 2013.
  2. "Glycosyltransferase" Bionity. CHEMIE.DE. Citirano 21. oktobra 2013.
  3. "Glycosyltransferases" CAZypedia. Citirano 21. oktobra 2013.
  4. "Sucrose synthase" Wikipedia. Citirano 27. oktobra 2013.
  5. "Maltose synthase" Wikipedia. Citirano 27. oktobra 2013.
  6. "Maltose phosporylase" Wikipedia. Citirano 27. oktobra 2013.
Personal tools