Revision history of "Inventarna kontrola:Citokrom c oksidazni sklop regulira mitohondrijsko translacijo"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 21:47, 13 January 2011 EvaTolar (Talk | contribs) (1,745 bytes) (New page: V dihalni verigi, ki se nahaja v notranji membrani mitohondrija poznamo 4 komplekse Vsi ti 4-je kompleksi kot vir elektronov, za nadalnjji prenos uporabljajo NADH in FADH2. Na ta način se...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools