Kazalo KEM

From Wiki FKKT

Revision as of 01:55, 29 January 2010 by Seba (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Na tej strani je glavno kazalo za teme s področja kemije.

Contents

Predstavitev študija kemije na FKKT UL


Splošna obvestila za študente


Študijski predmeti po bolonjskih stopnjah

V študijskem letu 2009/10 se začenja študij po bolonjskih načelih za 1. letnike študija na FKKT in to na 1. in 3. stopnji, medtem ko se bo prenovljeni študij na 2. stopnji začel v študijskem letu 2112/13.


Leksikon

Za področje biokemije in molekularne biologije pripravljajo opise gesel študenti 2. letnika biokemije v okviru seminarjev pri predmetu Biokemija. Gesla imajo razlago v obsegu 400 - 500 besed in povezave do drugih strani z razlagami in do slikovnega gradiva. Leksikon ima svoje kazalo, urejeno po poglavjih, vsi vnosi pa so označeni s kategorijo LEX, tako da je gesla možno pregledovati tudi po abecedi. Podobne opise, vendar v glavnem za posamezne bioaktivne molekule, so v študijskem letu 2009/10 pripravljali študenti pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju. Slednje najdemo tudi pod kategorijo LEX.

Spletna orodja za kemike
  • Strokovna orodja


Ostalo

Personal tools