Koencim B12

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Koencim B12 je splošno ime za molekulo, ki nastane iz vitamina B12 (slika 1). Koencimov B12 je več - to so kofaktorji in so esencialni za mnoge biokemijske procese, ki potekajo v celicah.[1] Koencimi B12 so kompleksne makrociklične molekule, ki so reaktivne zaradi edinstvene vezi ogljik-kobalt.[2] Mnogo encimov potrebuje tak koencim za svojo katalizo. V celicah sesalcev sta najpomembnejša dva: metilkobalamin in 5'-deoksiadenozilkobalamin.[3]

Contents

Metilkobalamin

Metilkobalamin (lahko tudi mekobalamin, MeCbl ali MeB12) je potreben za delovanje encima metionin sintaze, ki pretvarja homocistein v metionin.[4] Njegova kemijska formula je C63H91CoN13O14P z molekulsko maso 1344.38 Da (slika 2). MeCbl se proizvaja v obliki temnih rdečih kristalčkov ali v prahu (slika 3). V določenih količinah se topi v vodi, dokaj topen pa je tudi v etanolu. Uporablja se za zdravljenje perniciozne anemije oz. pomanjkanja vitamina B12. Mekobalamin je učinkovitejši kot vitamin B12, saj v telesu ni potrebe po pretvorbi vitamina v koencim, blagodejno pa vpliva tudi na jetra in druge organe.[5]

5'-deoksiadenozilkobalamin

5'-deoksiadenozilkobalamin s komercialnim imenom kobamamid[6] je potreben za aktivacijo encimov, ki katalizirajo preureditev ogljikovega ogrodja, in encimov, ki so vključeni v sintezo purinov in timidina. Njegova kemijska formula je C72H100CoN18O17P z molekulsko maso 1579,58 Da (slika 4).[7] Kobamamid je zelo pomemben pri ß-oksidaciji maščobnih kislin z lihim številom ogljikovih atomov, kjer sodeluje kot kofaktor za encim metilmalonil-CoA-mutazo. Slednja je nujno potrebna za zadnjo stopnjo ß-oksidacije, ko pretvori L-metilmalonil-CoA v sukcinil-CoA (slika 5), ta pa lahko z razliko od propionil-CoA-ja vstopi v nadaljni citratni ciklus oz. Krebsov cikel.[8]

Viri

Zunanje povezave

Personal tools