Molekularna biologija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.
Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.
-
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. [mailto:marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si Marko Dolinar]. Tri teme predava doc. dr. Gregor Gunčar, letos v aprilu in maju.
+
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. [mailto:marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si Marko Dolinar]. Tri teme predava doc. dr. Miha Pavšič, predvidoma v aprilu/maju.
-
  Izpitni roki letos: 20.6., 7.7. in 2.9.2016.
+
  Izpitni roki letos: 27.6., 13.7. in 21.8.2017.
Line 21: Line 21:
# Virusi
# Virusi
-
'' * predava G. Gunčar''
+
'' * predava M. Pavšič''
=== Teme seminarjev ===
=== Teme seminarjev ===
Line 28: Line 28:
=== Teme laboratorijskih vaj ===
=== Teme laboratorijskih vaj ===
-
Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj, to bo v mesecu marcu. Teme bodo:  
+
Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj. Teme bodo:  
* Plazmidi in transformacija bakterijskih celic
* Plazmidi in transformacija bakterijskih celic
* Laktozni operon in alfa-komplementacija
* Laktozni operon in alfa-komplementacija

Revision as of 11:56, 17 February 2017

Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Marko Dolinar. Tri teme predava doc. dr. Miha Pavšič, predvidoma v aprilu/maju.

Izpitni roki letos: 27.6., 13.7. in 21.8.2017.


Contents

Teme predavanj

 1. Mehanizem podvojevanja DNA
 2. Rekombinacija in popravljanje mutacij
 3. Transkripcija in posttranskripcijski procesi
 4. Genetski kod in tRNA
 5. Ribosomi in translacija
 6. Struktura kromosomov in organizacija genoma
 7. Kontrola izražanja pri prokariontih
 8. Kontrola izražanja pri evkariontih
 9. *Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije
 10. *Dinamika proteinske strukture
 11. *Primeri povezave med strukturo in delovanjem proteina
 12. Razgradnja proteinov
 13. Virusi

* predava M. Pavšič

Teme seminarjev

Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo. Predvidoma trije tedni bodo namenjeni seminarjem, ki bodo z istega področja - temo določim vsako leto konec februarja. Isto temo bomo razdelali z več vidikov, delo pa bo potekalo v manjših skupinah. Skupine bodo predstavile svoja poglavja na spletu in s kratkim (ustrezno slikovno podprtim) nastopom v predavalnici.

Teme laboratorijskih vaj

Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj. Teme bodo:

 • Plazmidi in transformacija bakterijskih celic
 • Laktozni operon in alfa-komplementacija
 • Utišanje genov

Ocenjevanje

Ocena je sestavljena iz 10 % za seminar, 20 % za vaje in 70 % za teorijo. Čeprav ti deleži na videz niso usklajeni z deleži kontaktnih ur, del ocene iz teorije vključuje znanje s seminarskih predstavitev in bodo vprašanja vključena v zaključni izpit. Pol ocene iz vaj bo predstavljalo sodelovanje pri vajah in poročila z vaj, druge pol pa odgovori na vprašanja z vaj, ki bodo dodana zaključnemu izpitu. Popravljanje ocene je možno samo s ponovnim pisanjem celotnega izpita (ki vključuje seminarske teme in vprašanja z vaj). Pogoj za opravljen izpit je, da iz teorije dosežete najmanj 50 % točk, da ste pripravili seminar, bili na vseh vajah in ste oddali poročila z vaj. Zgornje meje med ocenami bodo: (do vključno) 9 točk 1, 19 točk 2, 29 točk 3, 39 točk 4, 49 točk 5, 59 točk 6, 69 točk 7, 78 točk 8, 87 točk 9. Če se kdo prijavi na izpit, pa se potem ne odjavi, vpišem v VIS oceno 1, vas pa odjavim, če to odločitev sporočite do trenutka, ko dobite v roke izpitna vprašanja oziroma po e-pošti do razpisane ure izpita.

Primeri sestavljanja ocene:

Prvi primer: Seminar 8 (pisno 4 od 5 možnih, predstavitev 4 od 5 možnih), poročila z vaj 9 (od 10), vprašanja z vaj 7 (od 10), teorija vključno s seminarskimi temami 57 %. Ocena se sestavi takole: 8 + 9 + 7 + 57*0,7 = 63,9 točk od 100 možnih, kar pomeni končno oceno 7.

Drugi primer (zelo dober študent): Seminar 9, poročila 10, vprašanja z vaj 9, teorija 89 %: seštevek točk je 9 + 10 + 9 + 89*0,7 = 90,3, ocena 10.

Tretji primer (manj uspešen študent): Seminar 6, poročila 7, vaje 4, teorija 50 %: seštevek točk je 6 + 7 + 4 + 50*0,7 = 52, ocena 6.

Literatura

Predavanja bodo potekala po učbeniku B.E. Tropp: Principles of Molecular Biology, 1. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2014.

Pomožni učbenik: Krebs, Goldstein & Kilpatrick: Lewin's Essential Genes, 3. izdaja. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2013.

Personal tools