Molekularna biologija

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Teme predavanj)
Line 5: Line 5:
  Urnik predavanj in seminarjev: sreda 10h - 12h in petek 11h - 13h v veliki predavalnici IJS.
  Urnik predavanj in seminarjev: sreda 10h - 12h in petek 11h - 13h v veliki predavalnici IJS.
-
  Razpored vaj bo objavljen kasneje. Vaje bomo predvidoma izvedli v aprilu (10 h + 5 h seminarja)
+
  Razpored vaj bo objavljen kasneje. Vaje bomo predvidoma izvedli v marcu in aprilu (10 h).
  Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
  Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
-
  Delni izpiti niso predvideni.
+
  Delnih izpitov ne bo.
=== Teme predavanj ===
=== Teme predavanj ===
Line 28: Line 28:
=== Teme seminarjev ===
=== Teme seminarjev ===
-
Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo. Pet seminarskih ur bo po urniku priključenih vajam.
+
Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo.  
=== Teme laboratorijskih vah ===
=== Teme laboratorijskih vah ===

Revision as of 11:33, 9 February 2011

Predmet 2. letnika študijskega programa Biokemija. Izvaja se v poletnem semestru. Ima 45 h predavanj, 20 h semnarjev in 10 h laboratorijskih vaj, skupaj 5 kreditnih točk ECTS.

Nosilec predmeta: doc. dr. Marko Dolinar. Temi Dinamika proteinske strukture in Povezava struktura - funkcija predava doc. dr. Gregor Gunčar.

Urnik predavanj in seminarjev: sreda 10h - 12h in petek 11h - 13h v veliki predavalnici IJS.
Razpored vaj bo objavljen kasneje. Vaje bomo predvidoma izvedli v marcu in aprilu (10 h).
Izpitni roki: 27.6., 6.7., 30.8. in 23.9. 2011.
Delnih izpitov ne bo.

Teme predavanj

 1. Mehanizem podvojevanja DNA (4P)
 2. Rekombinacija in popravljanje mutacij (4P)
 3. Transkripcija in posttranskripcijski procesi (5P)
 4. Genetski kod in tRNA (2P)
 5. Ribosomi in translacija (5P)
 6. Struktura kromosomov in organizacija genoma (2P, 2S)
 7. Kontrola izražanja pri prokariontih (4P, 4S)
 8. Kontrola izražanja pri evkariontih (2P, 2S)
 9. Usmerjanje proteinov in posttranslacijske modifikacije (4P, 2S)
 10. Razgradnja proteinov (3P)
 11. *Dinamika proteinske strukture (2P, 4S)
 12. *Primeri povezave med strukturo in delovanjem proteina (2P, 4S)
 13. Virusi (2P, 2S)
 14. Čutila (4P)

(P = predavanje, S = seminar) * predava G. Gunčar

Teme seminarjev

Seminarji bodo vključeni v termine predavanj, obdelali pa bomo poglavja, ki se navezujejo na snov predavanj oziroma jo dodatno ilustrirajo.

Teme laboratorijskih vah

Navodila za vaje boste dobili pred začetkom vaj, to bo predvidoma v mesecu aprilu. Predvidene teme so:

 • Laktozni operon in alfa-komplementacija
 • Transdukcija bakterij in ciklus faga lambda
 • Utišanje genov
Personal tools