Molekularna biologija virusov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Seminarji pri Molekularni biologiji v študijskem letu 2017/18 obravnavajo področje virusov, saj v naslednjem letu ne boste imeli možnosti vpisa izbirnega predmeta Virologija. Tematika j...)
Line 46: Line 46:
13. Rastlinski virusi<br>
13. Rastlinski virusi<br>
14. Protivirusna zdravila<br>
14. Protivirusna zdravila<br>
-
15. Protivirusna cepiva<br>
+
15. Protivirusna cepiva (Daria Latysheva, Jerneja Nimac)<br>
16. Diagnostika virusnih okužb<br>
16. Diagnostika virusnih okužb<br>

Revision as of 17:36, 15 March 2018

Seminarji pri Molekularni biologiji v študijskem letu 2017/18 obravnavajo področje virusov, saj v naslednjem letu ne boste imeli možnosti vpisa izbirnega predmeta Virologija. Tematika je razdeljena na 16 poglavij. Okvirni naslovi oz. teme so navedeni na prvem seznamu.

Vsako temo obdelata praviloma dva študenta, nekatere teme pa omogočajo tudi razdelitev snovi na tri dele (to je označeno na prvem seznamu). Vsaka skupina mora pripraviti povzetek seminarja z vsaj 1000 besedami in ne več kot 1500 besedami in ga objaviti na tem wikiju. Povzetek ne vsebuje slikovnega gradiva, lahko pa vključuje povezave do slik in videov na spletu. Navedite do 5 ključnih virov (ti ne štejejo v vsoto 1000 besed), ki ste jih uporabili. Vsaka skupina mora objaviti povzetek seminarja na wikiju najkasneje 24 h pred začetkom seminarjev. Kateri del povzetka je napisal kdo, navedite v zavihku 'discussion'. Pripravite tudi predstavitev, dolgo pribl. 20 minut (tolerančni okvir je 18-23 min.), temu pa bo sledila razprava, dolga 5-10 min. Vsak član skupine mora predstaviti en del seminarja, pri čemer mora biti delo enakomerno razdeljeno med vse. Osredotočite se na osnovno temo, ki ste si jo izbrali in vključite čim manj splošnega uvoda. Ne opisujte potekov bolezni, če to ni nujno zaradi povezave z biokemijskimi značilnostmi virusov!

Predstavitve seminarjev po datumih so razvidne iz spletne učilnice.

Vsebina seminarjev je izpitna snov. Iz teme seminarjev sta običajno dve vprašanji od ~30, kolikor jih ima celoten izpit.

Poglavja za seminarje so:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi (lahko 3)
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
6. Retrovirusi (lahko 3)
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
8. Nitasti fagi
9. Ikozaedrični fagi (lahko 3)
10. Viroidi in satelitski virusi
11. Evolucija virusov
12. Virusi in rak
13. Rastlinski virusi (lahko 3)
14. Protivirusna zdravila (lahko 3)
15. Protivirusna cepiva
16. Diagnostika virusnih okužb


Za seminar se prijavite tako, da se vpišete v oklepaj za naslovom seminarja:

1. Herpesvirusi in sorodni dsDNA-virusi
2. Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
3. Reovirusi in drugi dsRNA-virusi
4. Pikornavirusi in drugi RNA(+)-virusi
5. Rabdovirusi in drugi RNA(-)-virusi
6. Retrovirusi
7. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo)
8. Nitasti fagi
9. Ikozaedrični fagi
10. Viroidi in satelitski virusi
11. Evolucija virusov
12. Virusi in rak
13. Rastlinski virusi
14. Protivirusna zdravila
15. Protivirusna cepiva (Daria Latysheva, Jerneja Nimac)
16. Diagnostika virusnih okužb


Ko boste pripravljali povzetek, naslov teme povežite z novo wiki-stranjo, ki vsebuje povzetek. Na koncu besedila (pod viri) v novo vrstico dodajte oznaki: Primer, kako so bili urejeni seminarji v prejšnjih letih, si lahko ogledate na primer na strani Struktura kromatina (2013/14).

Personal tools