Nevroligin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Nevroligin'''(NLGN)je protein([[terciarna struktura molekule]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Neuroligin4.png]) na postsinaptični membrani, ki posreduje pri oblikova...)
Line 1: Line 1:
-
'''Nevroligin'''(NLGN)je protein([[terciarna struktura molekule]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Neuroligin4.png]) na postsinaptični membrani, ki posreduje pri  oblikovanju in vzdrževanju ter utrjevanju sinaptičnih stikov med [[nevroni]]. Nevroligini delujejo kot ligandi za β-Nevreksine,  ki se nahajajo v  presinaptični membrani. Nevroligin in β-nevrexin povezujeta skupaj nevrone in tako omogočata funkcionalnost sinape. Poleg tega se nevroligini izražajo v človeških perifernih tkivih; bilo je ugotovljeno, da igrajo pomembno vlogo pri angiogenezi. Pri ljudeh so spremembe v genih, ki kodirajo nevroligine, povezane z avtizmom in drugimi kognitivnimi motnjami.
+
'''Nevroligin'''(NLGN)je protein(terciarna struktura molekule)[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Neuroligin4.png] na postsinaptični membrani, ki posreduje pri  oblikovanju in vzdrževanju ter utrjevanju sinaptičnih stikov med [[nevroni]]. Nevroligini delujejo kot ligandi za β-Nevreksine,  ki se nahajajo v  presinaptični membrani. Nevroligin in β-nevrexin povezujeta skupaj nevrone in tako omogočata funkcionalnost sinape. Poleg tega se nevroligini izražajo v človeških perifernih tkivih; bilo je ugotovljeno, da igrajo pomembno vlogo pri angiogenezi. Pri ljudeh so spremembe v genih, ki kodirajo nevroligine, povezane z avtizmom in drugimi kognitivnimi motnjami.

Revision as of 14:05, 23 January 2014

Nevroligin(NLGN)je protein(terciarna struktura molekule)[1] na postsinaptični membrani, ki posreduje pri oblikovanju in vzdrževanju ter utrjevanju sinaptičnih stikov med nevroni. Nevroligini delujejo kot ligandi za β-Nevreksine, ki se nahajajo v presinaptični membrani. Nevroligin in β-nevrexin povezujeta skupaj nevrone in tako omogočata funkcionalnost sinape. Poleg tega se nevroligini izražajo v človeških perifernih tkivih; bilo je ugotovljeno, da igrajo pomembno vlogo pri angiogenezi. Pri ljudeh so spremembe v genih, ki kodirajo nevroligine, povezane z avtizmom in drugimi kognitivnimi motnjami.

Personal tools