Razodetje povezovalnega kompleksa med endoplazemskim retikulumom in mitohondrijem s presejalnim testom sintezne biologije

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
Test strani
+
== '''Uvod''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Sodelovanje med organeli''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Chimera''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Identifikacija povezave ER-mitohondrij''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Študije kompleksa ERMES''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Vloge kompleksa ERMES v celici''' ==
 +
Abc
 +
 
 +
== '''Zaključek''' ==
 +
Abc
 +
 
<ref name="prvi"> xy </ref>
<ref name="prvi"> xy </ref>

Revision as of 20:00, 15 January 2019

Contents

Uvod

Abc

Sodelovanje med organeli

Abc

Chimera

Abc

Identifikacija povezave ER-mitohondrij

Abc

Študije kompleksa ERMES

Abc

Vloge kompleksa ERMES v celici

Abc

Zaključek

Abc

[1]

Personal tools