SBTS

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(L)
(H)
Line 37: Line 37:
==H==
==H==
 +
high-pass filter - visokoprepustni filter
==I==
==I==

Revision as of 09:12, 15 January 2014

Contents

Sinteznobiološki terminološki slovar

Tu bo postopno rasel sinteznobiološki angleško slovenski slovar. Morebitne nove izraze vpisujte sami in če imate predlog za prevod, vpišite tudi tega. Da bomo vedeli, kateri izrazi so novi, jih vpišite poševno.

A

abstraction - abstrakcija, abstrahiranje
actuator - prožilo, aktuator
amplification - pomnožitev (DNA)
amplitude - amplituda
annotation - anotacija
assembly - sestav?, sestavljanje
autopoiesis - avtopoeza; samoohranjanje, samoproizvajanje? (soc.), samozadostnost?, samorazmnoževanje?, npr. autopoiesis system - samoohranjevalni sistem

B

band pass filter - pasovnoprepustni filter
biobrick - biokocka
BioBrick(R) - BioBrick(R) (zaščiteno ime - ne prevajamo)
biosafety - biološka varnost
biosecurity - biološka varnost ?
bistable switch - dvopolno stikalo
bottom-up - od spodaj navzgor

C

circuit - vezje
comparator - primerjalnik
composable - sestavljiv; npr. composable inverter - sestavljivi inverter

D

decoupling - razklop

E

enabling technologies - zmogljive napredne tehnologije, prebojne tehnologije

F

G

gate - vrata

H

high-pass filter - visokoprepustni filter

I

J

K

L

logic circuit - logično vezje
logic gate - logična vrata
low-pass filter - nizkoprepustni filter

M

N

O

P

prefix - predpona; zgornji rob (?); prim. suffix

Q

R

recombineering - ?rekombinirstvo (angl. recombination-mediated genetic engineering)
registry - register
ring oscilator - obročasti oscilator (?)

S

scaffold - ogrodje
scar - spoj, brazgotina (?)
sensor - senzor
standardisation - standardizacija
suffix - obrazilo; spodnji rob (?)

T

transducer - pretvornik
tunable oscillator - nastavljivi oscilator

U

V

X

Y

Z

Personal tools